Sökning: "Johan Horn"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Johan Horn.

 1. 1. Challenging Traditional Growth Strategies - An exploratory single case study on how Forza Football designs user involvement growth strategies to enable viral growth

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl Larsson; Johan Horn; [2020-07-23]
  Nyckelord :Crowdsourcing; Open innovation; User innovation; Network effect; Value cocreation; Virality; Viral growth;

  Sammanfattning : Background and Purpose: In order to stay competitive in a rapidly changing businessenvironment, the question of growth is perceived to be an essential issue of survival andentrepreneurial behavior. Traditionally, strategies related to growth have mostly been related toexpenses on marketing or acquisitions of smaller competitors. LÄS MER

 2. 2. Employee social media actions, a potential brand destroyer? : A quantitative study regarding how employee's actions on social media influence brand attitude.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Fredrik Billberg; Johan Horn; Simon Liljedahl; [2018]
  Nyckelord :Brand attitude; employee actions; social media;

  Sammanfattning : The communication means used by marketers has fundamentally changed with the rise of social media, however social media has also created a landscape that is hard for the companies to manage. What the employees says on these medias could influence the brand and therefore, companies have formulated guidelines for social media in order to minimize the risk of damaging the brand. LÄS MER

 3. 3. Customer Relationship Management : På vilket sätt arbetar svenska foöretag med CRM och finns det goda förutsättningar för att bedriva ett framgångsrikt arbete?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johan Jonsson; [2015]
  Nyckelord :CRM; Management;

  Sammanfattning : Sedan början på 90-talet och informationsteknikens intågande kan vi nu snabbare än någonsin hämta information från världens alla hörn. Detta gör att spelplanen för företag har förändrats radikalt och företag måste anpassa sig till kunden på ett helt annat sätt än tidigare. LÄS MER

 4. 4. Automatisk klövsprayning med hypoklorsyra : ett alternativ för att förbättra klövhälsan hos mjölkkor

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Johan Andersson; Annika Hägglund; [2014]
  Nyckelord :klövhälsa; digital dermatit; klövspray; Anolytech; smittsamma klövsjukdomar; hälta; fotbad;

  Sammanfattning : Detta examensarbete bygger på en litteraturstudie och en fältstudie om betydelsen av en god klövhälsa. Klövhälsan har stor betydelse för kornas välbefinnande, men också för deras hållbarhet och mjölkproduktion. Klövsjukdomar delas in i två kategorier, smittsamma - och fångrelaterade klövsjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Torka och svält på 61 minuter : En kvantitativ studie om katastrofbevakningen på Afrikas horn 2011 i Ekot och TV4 Nyheterna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Dennis Andersson; Johan Järvestad; [2012]
  Nyckelord :Katastrof; journalistik; Afrika; svält; TV4; Ekot;

  Sammanfattning : Under hela år 2011 rapporterade SR Ekot i 27 minuter och TV4 Nyheterna i 34 minuter om den humanitära katastrofen på Afrikas horn. Största delen av rapporteringen skedde i juli och augusti. 79 procent av TV4 Nyheternas rapportering skedde under de sista 16 dagarna i juli. Ekot hade mer spridning på sina reportage. LÄS MER