Sökning: "Johan Hortling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Hortling.

  1. 1. Konstruktion och penetrationstestning av VoIP-system

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

    Författare :Johan Hortling; Erik Bergh; Daniel Karlsson; [2012]
    Nyckelord :penetrationstestning; VoIP-system;

    Sammanfattning : VoIP-system inom företag blir mer vanligt. Säkerheten bör då beaktas för att undvika hot som riskerar konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Denna rapport visar resultat från två olika VoIP-systems säkerhet med hjälp av praktiska penetrationstestscenarion i labbmiljö. LÄS MER