Sökning: "Johan Hydén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Hydén.

  1. 1. När psykiatrin vände sig åt samhället : Om psykiatridebatt, sektoriseringsplaner och Nackaprojektet 1968-81

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

    Författare :Simon Gustafsson; [2012]
    Nyckelord :psykiatri; sektorisering; Nackaprojektet; Cullberg; Berggren; psykiatrikritik;

    Sammanfattning : This essay revolves around the reformation and sectorization of Swedish psychiatry starting in the 1970’s. Psychiatry was to change from being based in closed asylums to being an institution in the middle of society, finding social solutions to mental illness and working through a dynamic network of various care givers, such as welfare officers, nurses and psychiatrists. LÄS MER