Sökning: "Johan Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Johan Jönsson.

 1. 1. Metoder för att utforma fackfyllnadens möte med stolpen i ett halvnaket skelettverk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johan Jönsson; [2019-04-01]
  Nyckelord :Timber framing; Half-timber work; Post and Beam; Skeleton construction; Frugal building crafts; Infill; Skelettverk; Stolpverk; Korsvirke; Korsverk; Skiftesverk; Frugal byggnation; Skelettkonstruktion; Skelettsystem; Balk-pelarsystem;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk2017.... LÄS MER

 2. 2. Undersökning av användningsområden för drönare i elkrafttekniska sammanhang

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Johan Jönsson; Alexandar Zaric; [2019]
  Nyckelord :Elkraftsanläggningar; drönarsystem; besiktningar;

  Sammanfattning : Föreliggande rapport har tagits fram på uppdrag av Vattenfall Services Nordic AB. I dagsläget läggs stora resurser på bland annat besiktningar samt inspektioner av långa ledningar och elkraftanläggningar och i många fall används dyra helikoptrar med dyr utrustning för inspektion av olika typer av anläggningars och kraftledningars status. LÄS MER

 3. 3. Att styra de döda : hjärndöda undantag och rätten att dödförklara

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Johan Jönsson; [2019]
  Nyckelord :biopolitics; biopower; medicinal history; critical theory; death; transplantation; exception; control; truth-telling; governmentality;

  Sammanfattning : This study shows how the official death-declaring of bodies in 20th century Sweden became inextricably linked to the modulation of a population’s health through transplantations. In its critical examination of the terms of possibility to declare a body as dead in the latter half of 20th century Sweden the study not only relates to medicinal humanities and studies in contemporary biopolitics but, more broadly, the diverse field of Queer Death Studies. LÄS MER

 4. 4. The Effect of Photobacterium damselae Availability on the Behavior of Choanocytes in the Marine Sponge Amphimedon queenslandica

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Mathias Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Sponges are aquatic filter feeding animals that use internal chambers comprised of choanoflagellate-like cells called choanocytes to pump and filter water. In this study I investigated the behavior of choanocytes in juvenile Amphimedon queenslandica, a coral reef demosponge, when they were fed Photobacterium damselae subsp. LÄS MER

 5. 5. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER