Sökning: "Johan Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden Johan Jönsson.

 1. 1. Metoder för att utforma fackfyllnadens möte med stolpen i ett halvnaket skelettverk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johan Jönsson; [2019-04-01]
  Nyckelord :Timber framing; Half-timber work; Post and Beam; Skeleton construction; Frugal building crafts; Infill; Skelettverk; Stolpverk; Korsvirke; Korsverk; Skiftesverk; Frugal byggnation; Skelettkonstruktion; Skelettsystem; Balk-pelarsystem;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk2017.... LÄS MER

 2. 2. Undersökning av användningsområden för drönare i elkrafttekniska sammanhang

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Johan Jönsson; Alexandar Zaric; [2019]
  Nyckelord :Elkraftsanläggningar; drönarsystem; besiktningar;

  Sammanfattning : Föreliggande rapport har tagits fram på uppdrag av Vattenfall Services Nordic AB. I dagsläget läggs stora resurser på bland annat besiktningar samt inspektioner av långa ledningar och elkraftanläggningar och i många fall används dyra helikoptrar med dyr utrustning för inspektion av olika typer av anläggningars och kraftledningars status. LÄS MER

 3. 3. Lugn och ro i politiken : Hur påverkas offentliga investeringar av låg grad politisk tävlan?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Jönsson; [2019]
  Nyckelord :politisk tävlan; investeringar; offentliga investeringar; kommuner; val;

  Sammanfattning : How does political competition affect investments in local governments? Previous research and theories suggests that less political competition increases public investments. Theory suggests that due to political parties feeling safer in their seats, they can plan more long-term without losing elections. LÄS MER

 4. 4. The Effect of Photobacterium damselae Availability on the Behavior of Choanocytes in the Marine Sponge Amphimedon queenslandica

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Mathias Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Sponges are aquatic filter feeding animals that use internal chambers comprised of choanoflagellate-like cells called choanocytes to pump and filter water. In this study I investigated the behavior of choanocytes in juvenile Amphimedon queenslandica, a coral reef demosponge, when they were fed Photobacterium damselae subsp. LÄS MER

 5. 5. Att tala om religion i skolan. : – Hur religionslärare förhåller sig till en sekularistisk diskurs och metoder för att främja personliga samtal om religion i klassrummet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Johan Jönsson; [2018]
  Nyckelord :public religion; private religion; didactics; secularist discourse; religious education; upper secondary school teachers; Offentlig religion; privat religion; didaktik; sekularistisk diskurs; religionskunskap; gymnasielärare;

  Sammanfattning : Religious education teachers in modern secular countries like Sweden are faced with many challenges. For example: how do the teachers encourage students to talk about religion when religion is largely understood as a private matter? Kittelmann Flensner found in her 2015 study that Swedish schools operate under what she calls a secularist discourse. LÄS MER