Sökning: "Johan Jernryd"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Jernryd.

 1. 1. SEB - en vinnare i konkurrensen?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Sjöstrand Larsson; Johan Jernryd; Henrik Nordvall; Filip Båvenholm; [2007]
  Nyckelord :Konkurrensfördelar; Strategier; Bank; SEB; Nischbank; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi redogjort för den nya konkurrenssituationen på bankmarknaden, som bl.a. uppstått till följd av tydlig avreglering, globaliseringen och teknologiska utvecklingen. Vi har i uppsatsen funnit att denna utveckling inte bara skall betraktas som något tillfälligt utan snarare som början på en ny epok. LÄS MER

 2. 2. Försvarsstrategier mot fientliga företagsförvärv -särskilt vid offentliga uppköpserbjudanden.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Jernryd; [2006]
  Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det svenska näringslivet har sedan föregående sekels början genomgått en omfattande strukturell förändringsprocess varvid företagsförvärv, dvs. att kontrollen över företaget övergår till annan, blivit en alltmer vanlig företeelse. LÄS MER