Sökning: "Johan Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade orden Johan Johansson.

 1. 1. Economic Potential for Remanufacturing of Robotic Lawn Mowers with an Existent Forward Supply Chain : A case study on Husqvarna

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Gustav Johansson; Johan Vogt Duberg; [2019]
  Nyckelord :remanufacturing; economic evaluation; production system; facility location; closed-loop supply chain;

  Sammanfattning : This project investigates how remanufacturing of robotic lawn mowers can be incorporated into an existent forward supply chain. The project is conducted as a single case study on Husqvarna where an interview study and a literature study provide the empirical data and theory, respectively. LÄS MER

 2. 2. Du är vad du presterar : En kritisk diskursanalys av framställningen av psykisk ohälsa hos elitidrottarer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Amanda Delgado Johansson; Tobias Stahl; [2019]
  Nyckelord :Johan Franzén; Jenny Rissveds; mental illness; depression; concussions; concussion; eating disorder and eating disorders;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the depiction of mental illness with elite athletes. Mental illness has long been a sensitive object in the public's eye, but in recent years that has started to shift and the subject has destigmatized. More and more people are open and talk about their inner problems. LÄS MER

 3. 3. Automatic secret synchronisation across heterogeneous IT environments

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Johan Wedin; Filip Ek Johansson; [2019]
  Nyckelord :security; secrets; secret management; system integration; cryptography; computer security; säkerhet; hemligheter; hemlighetshantering; systemintegration; kryptografi; datasäkerhet;

  Sammanfattning : Following circumstances such as mergers and acquisitions, the IT systemsassociated with the participating organisations may need to share access towardsservices and systems with eachother. Access towards systems and services is oftencontrolled using secret information such as passwords or keys. LÄS MER

 4. 4. Förskollärarens roll i relation till flerspråkiga barns språkutveckling : En intervjustudie om vad fyra förskollärare beskriver som viktigt i arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Diana Johansson; Johan Forsmark; [2019]
  Nyckelord :Flerspråkighet; modersmål; pedagogik; kommunikation;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur fyra förskollärare talar om flerspråkiga barns språkutveckling. Syftet är att bidra med kunskap om hur förskollärare kan stötta flerspråkiga barns språkutveckling. Detta syfte vill vi uppnå genom att synliggöra hur fyra förskollärare på två flerspråkiga förskolor resonerar. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda suicidnära patienter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexander Johansson; Johan Brakel; [2019]
  Nyckelord :Attityd; Erfarenhet; Omvårdnad; Sjuksköterskor; Suicidnära patienter;

  Sammanfattning : Brakel, J & Johansson, A. Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda suicidnära patienter. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER