Sökning: "Johan John"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Johan John.

 1. 1. Clean Code : Investigating Data Integrity and Non-Repudiation in the DevOps Platform GitLab

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :John Augustsson; Johan Carlsson; [2021]
  Nyckelord :GraphQL; Threat modeling; Open-Source Software; Ethical hacking; DevOps; GraphQL; Hotmodellering; Öppen källkod; Etisk hackning; DevOps;

  Sammanfattning : Recent supply chain attacks on a larger scale in combination with a growing adoption of the set of automated software development and deployment practices commonly referred to as ’DevOps’, made us interested in the security of the underlying infrastructure supporting these practices. If a malicious commit in a piece of software can expose internal systems and networks of all users of said software to vulnerabilities, questions regarding trust and repudiation becomes central, in the platforms themselves as much as in each digitally signed software update version. LÄS MER

 2. 2. Sverige: Ett avskräckande exempel? : Hur förändringar av krigets karaktär påerkar svensk militär avskräckning

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Edberg; [2021]
  Nyckelord :Sverige; Försvarsmakten; försvarsbeslut; militära avskräckningsstrategier; förändringar av krigets karaktär.;

  Sammanfattning : Hur har Sveriges militära avskräckningsstrategi anpassats som ett resultat av de förändringar av krigets karaktär som ägt rum de senaste fyra decennierna? Krig utkämpas inte längre enbart i de traditionella militära domänerna, utan omfattar numer aktörers alla tillgängliga maktmedel. För att vara effektiv måste således en aktörs militära avskräckningsstrategi kunna möta hot även i dessa nya domäner. LÄS MER

 3. 3. Klimatrelaterad hållbarhetsredovisning : Statligt ägda bolag över tid (2016 och 2020)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :John Nordlund; Johan Sjöholm; [2021]
  Nyckelord :Climate-related sustainability reporting; State owned enterprises; CSR; GRI; EU-directive; Klimatrelaterad hållbarhetsredovisning; Statligt ägda bolag; CSR; GRI; EU-direktiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen i svenska statliga bolag under åren 2016 och 2020 för att utröna om någon förändring i kvalitet kan observeras och vilka faktorer som påverkar kvaliteten på den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen under respektive år. Den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen för 40 statligt ägda bolag undersöks under två år. LÄS MER

 4. 4. Beskrifning öfver en äfventyrlig resa: En analys av den historiska Johan Brelins olika identiteter och hans världsbild

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Tim Lindstam; [2021]
  Nyckelord :Travelogue; reseskildring; Johan; Brelin; Äfventyrlig resa; fransmän; kineser; svenska; globalhistoria; mikrohistoria; global microhistory; Thell; Ghobrial; identity formation process; early modern period; tidigmodern period; kulturmöten; Canton; Kanton; Guangzhou; sjuårskriget; seven years war; east india company; ostindiska kompaniet; qing; nederländerna; dutch republic; trade; beskrifning öfver en äfventyrlig resa; min son på galejan; wallenberg; ekeberg; Cahman; Nils; Pehr; empirical; kunskap; knowing; global lives; reseskildringar; antisemitism; java; spisar; frihetstiden; metselaar; cornelis Metselaar; Dirks Klyn; Lelly Hof; Amsterdam; Lissabon; Lisbon; 1755; earthquake; göticism; gothicism; religion; christianity; kristendom; global history; microhistory; micro history; upplysningen; enlightenment; stockholm; gothenburg; sahlgren; Lehman; Angerstein; beskrifning; öfver; en; äfventyrlig; resa; ostindien; ost-indien; chinese; empire; History and Archaeology;

  Sammanfattning : “Description of an adventurous journey – An analysis of the historical Johan Brelin’s different identities and his world view”. In the 1750s, the young Johan Brelin set sail on a Swedish East India Company ship heading towards Canton, modern day Guangzhou, China. LÄS MER

 5. 5. Efficient Homomorphic Encryption using FPGA-Acceleration

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JOHN ÅKERMAN; OSKAR SVALBACKE; ANNA-MARIA UNTERBERGER; KARL-JOHAN VON HACHT; [2020-10-30]
  Nyckelord :fully homomorphic encryption; fpga acceleration; software hardware codesign;

  Sammanfattning : The data being handled by many applications is in most cases confidential. Furthermore,the applications handling such data are nowadays often offloaded to remotedata centers in the cloud. Computation on data in this environment is not securesince data is only encrypted when stored, and not while it is operated on. LÄS MER