Sökning: "Johan Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 222 uppsatser innehållade orden Johan Karlsson.

 1. 1. Erfarenheter kring sexuell och reproduktiv hälsa hos kvinnor somlever med HIV i västvärlden : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Alexandra Masterson; Johan Karlsson; [2020]
  Nyckelord :HIV; reproductive health; sexual health; Western world; women;

  Sammanfattning : Background: HIV is a major and global public health issue. In 2014, approximately 17.4million women were living with HIV. Regarding HIV, there are socially acquiredprejudices that contributes to stigmatize those living with the infection. LÄS MER

 2. 2. What's not to like? : Historiebruk kring Ivan Aguéli 1920-2020

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Arvidsson Lille; [2020]
  Nyckelord :Ivan Aguéli; use of history; culture of history; symbolic figure; Ivan Aguéli; historiebruk; historiekultur; symbolgestalt;

  Sammanfattning : This essay studies the use of history concerning the Swedish nineteenth century painter Ivan Aguéli. It places itself in the field of didactics of history where, in this case, the use of history on a societal scale is being analyzed. LÄS MER

 3. 3. EUROPEISKA UNIONEN, ETT OPTIMALT VALUTAOMRÅDE? : En empirisk studie om EU vid finanskrisen 2008

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi; Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Johan Karlsson; Aleksi Viitala; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker den ekonomiska utvecklingen inom Europeiska unionen vid finanskrisen 2008. Huvudsakligt fokus är att undersöka om olika medlemsländer av den Europeiska unionen reagerade symmetriskt utifrån makroekonomiska variabler. LÄS MER

 4. 4. Korrelation mellan styrka i knäböj och prestation i enbenslängdhopp

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Johan Karlsson; [2020]
  Nyckelord :5RM; back squat; single leg jump.; 5 RM knäböj; enbenshopp; horisontella hopp;

  Sammanfattning : Förmågan att generera kraft kan korrelera med individens prestationsförmåga i idrotter, sprint- och hoppträning kan gynna prestationsförmågan inom vissa idrotter. Syftet med denna studie var att undersöka huruvida det fanns korrelation mellan prestation i 5RM knäböj med skivstång och enbenslängdhopp. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar fördelningen mellan jord- och skogsbruk i avrinningsområdet bottenfaunans diversitet och ekologisk status i södra Sveriges vattendrag?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Karlsson Johan; [2020]
  Nyckelord :agriculture; benthic invertebrates; diversity; drainage area; forestry; land-use; riparian vegetation; streams; bottenfauna; diversitet; dränerings område; Jordbruk; markanvändning; skogsbruk; strandzons vegetation; vattendrag;

  Sammanfattning : Förändring av markanvändning i avrinningsområdet påverkar vattendrags karaktärer som vattenkvalitet och biodiversitet. Inom EU och Sverige utvecklas åtgärdsprogram för att förbättra ekologisk status av påverkade vattendrag. Det finns fortfarande osäkerheter när det kommer till effekten som jord- och skogsbruk har på bottenfauna. LÄS MER