Sökning: "Johan Kjellberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Johan Kjellberg.

 1. 1. Helical Waveguides With Higher Symmetries

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mikko Kjellberg; Johan Lundgren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Helical waveguides are widely used today as slow wave structures and as normal or axial mode antennas. By introducing higher symmetries in the structure the dispersive properties of the waveguide can be manipulated and the helices can be made to radiate energy as leaky wave antennas. LÄS MER

 2. 2. Electrochemical deposition of multi- and single layer coatings : A study of hardness, wear and corrosion resistance for different electrodeposited

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Johan Stjärnesund; Edvard Wilhelms; Féres Dehchar; Richard Jordberg; Martin Kjellberg; Per Söderbäck; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Tekniska hjälpmedel i agila IT-projekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Johan Törnkvist; Christoffer Kjellberg; [2013]
  Nyckelord :Tekniska hjälpmedel; Scrum; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Intresset för agila projektmetoder har växt under de senaste åren och enligt Björkholm och Brattberg (2009) är idag Scrum den mest använda agila utvecklingsmetoden. Detta i kombination med att den dokumenterade nyttograden av tekniska hjälpmedel i projekt som påvisas av bland annat Jessens (2011) i en studie av 300 företag. LÄS MER

 4. 4. Patientens välbefinnande i den perioperativa vårdprocessen : en litteraturstudie om preoperativ kolhydratsuppladdning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Ylva Jansson; Johan Kjellberg; [2010]
  Nyckelord :patientens välbefinnande; PONV; litteraturstudie; kolhydratsuppladdning; perioperativa vårdprocessen; postoperativ återhämtning;

  Sammanfattning : Att patienten skall fasta inför anestesi har varit rutin sedan anestesins barndom. Studier av patienters nutrition inför ett kirurgiskt ingrepp har visat att fastan inte får kroppen i den mest optimala metaboliska fasen inför operationsingreppet. En kolhydratsberikad dryck har tagits fram och införts som en av de preoperativa förberedelserna. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelser när deras barn blir akut sjuka

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

  Författare :Johan Kjellberg; Annie Ullman; [2004]
  Nyckelord :Barnsjukvård; Föräldrar och barn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER