Sökning: "Johan Klaesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Klaesson.

  1. 1. Alkoholvanor, träningsvanor och upplevd hälsa på läkarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Martin Klaesson; Johan Mälberg; [2012]
    Nyckelord :Universitetsstudenter; alkohol; intensivkonsumtion; träning; hälsa;

    Sammanfattning : Bakgrund:Studenter har en hög konsumtion av alkohol och tränar i stor utsträckning. Alkohol i stora mängder har en negativ effekt på hälsan och träning har en positiv effekt på hälsan. Studenters upplever generellt sett sin hälsa som god. LÄS MER