Sökning: "Johan Kristensen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Kristensen.

 1. 1. Domestic Credit Supply, income Inequality, and Current Account – in Developed and Non-developed Financial Markets

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johan Kristensen; Mikael Samuelsson; [2015-07-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractPrevious research has not econometrically, for countries with non-developed financial markets, estimated the impact domestic credit supply has on income inequality or the impact income inequality has on current account. Based on a very comprehensive panel data set, which includes 152 different countries, we econometrically estimate the impact changes in domestic credit supply has on income inequality as well as the impact changes in income inequality has on current account. LÄS MER

 2. 2. Implementering, utvärdering och karakterisering av punktdiskriptorer för realtidsbehandling av fotodata för kamerastödd tröghetsnavigering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Signalbehandling

  Författare :Johan Kristensen; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER