Sökning: "Johan Kron"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Johan Kron.

 1. 1. Invändig logistikoptimering : Kvalitativ undersökning för att optimera den invändiga logistiken på nybyggnadsprojektet Solgläntan

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Filip Nilsson; Johan Kron; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Entering a new market – A model for evaluating a new commercial real estate market

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Håkansson; Martin Kron; [2008]
  Nyckelord :Commercial real estate; entry model; selection model; new market evaluation; grounded theory; Bucharest; Skanska commercial development; stakeholder theory; real estate cycle theory; international marketing theory; risk management; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : The development for Skanska Commercial Development (SCD) during the last years has been positive on all markets and Skanska therefore plans on expanding their activity. Central and Eastern Europe has had a considerable economic development, what is assessed to continue during the next following years. LÄS MER

 3. 3. Ekonomisk frihet och nationers välstånd

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Anders Kron; Johan Lundqvist; [2006]
  Nyckelord :Ekonomisk frihet; Ekonomisk tillväxt; Välstånd;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines the relation between countries’ degree of economic freedom and their economic performance. Economic freedom as a concept is defined as the degree of market economy within a nation.The variable of measure that is used is the Frasier institute Economic freedom of the world index (EFI). LÄS MER

 4. 4. Industriellt byggande – en nulägesrapport

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Johan Kron; Ebba Goldkuhl; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER