Sökning: "Johan Kroon"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Johan Kroon.

 1. 1. Chefers syn på medarbetarsamtalet och dess utvecklingsmöjligheter för medarbetaren

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Johan Kroon; Jacob Ahlner; [2016]
  Nyckelord :Development; Managers view; Performance apprisal; Performance review;

  Sammanfattning : Syftet i denna studie har varit att skapa en ökad förståelse för chefers syn på medarbetarsamtalet och om de anser att det kan bli mer utvecklingsinriktat för medarbetaren. Intresset har varit att undersöka chefernas individuella syn på medarbetarsamtalet, vad som förenar och vad som åsiktsmässigt är likartat cheferna emellan. LÄS MER

 2. 2. Chefers syn på medarbetarsamtalet och dess                                                         utvecklingsmöjligheter för medarbetaren

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Johan Kroon; Jacob Ahlner; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet i denna studie har varit att skapa en ökad förståelse för chefers syn på medarbetarsamtalet och om de anser att det kan bli mer utvecklingsinriktat för medarbetaren. Intresset har varit att undersöka chefernas individuella syn på medarbetarsamtalet, vad som förenar och vad som åsiktsmässigt är likartat cheferna emellan. LÄS MER

 3. 3. Chefers syn på medarbetarsamtalet och dess utvecklingsmöjligheter för medarbetaren

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Johan Kroon; Jacob Ahlner; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet i denna studie har varit att skapa en ökad förståelse för chefers syn på medarbetarsamtalet och om de anser att det kan bli mer utvecklingsinriktat för medarbetaren. Intresset har varit att undersöka chefernas individuella syn på medarbetarsamtalet, vad som förenar och vad som åsiktsmässigt är likartat cheferna emellan. LÄS MER

 4. 4. Kopplingar mellan interna prestationsmätningar och ständig förbättring

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Hansson; Linnea Kroon; David Palm; [2006]
  Nyckelord :Intern prestationsmätning; Business Performance Measurement; ständig förbättring; Kaizen; Business Process Reengineering; Total Quality Management; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Kopplingar mellan interna prestationsmätningar och ständig förbättring undersöks genom fallstudie av IKEA Food Service. Uppsatsen genererar fem hypoteser kring ämnet... LÄS MER