Sökning: "Johan Löfgren"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Johan Löfgren.

 1. 1. Patienters upplevelser av att vårdas i en flerbäddssal : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johan Magnusson; Selma Jansson-Löfgren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Why do next generation farmers decide to invest in Farm businesses? : a means-end chain analysis of young Swedish farmers’ underlying values to invest in farm businesses

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Johan Löfgren; Sebastian Olsson; [2019]
  Nyckelord :decision-making; farm business investment; laddering; means-end chain theory; personal value theory; young farmers;

  Sammanfattning : The growing world population will lead to an increased demand for food in the future. Feeding the population is considered to be the main function of agriculture. Previous literature has concluded that the share of young farmers in Sweden is too low, this is referred to as the Young farmer problem. LÄS MER

 3. 3. Sell in may and go away : Effektens existens och utveckling på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Ahlström; Johan Löfgren; [2018]
  Nyckelord :Sell in May and Go away; Sell in May and Stay away; Sell in May but buy back on St. Leger Day; Halloween indicator;

  Sammanfattning : Studien undersöker om den svenska aktiemarknaden i regel presterar sämre mellan månaderna maj och september enligt den så kallade “ sell-in-may-and-go-away- effekten”. Vi använder den logaritmerade avkastningen för det svenska indexet OMXS30 som delas upp i olika perioder; maj till september, samt oktober till april. LÄS MER

 4. 4. Diversifiering i spannmålsodlande jordbruksföretag : bakomliggande faktorer och det sociala nätverkets betydelse

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Angelica Lindkvist; Johan Löfgren; Cornelia Nilsson; [2017]
  Nyckelord :diversifiering; jordbrukare; entreprenör; push-pull; bricolage; socialt kapital; lönsamhet; resurs; nätverk;

  Sammanfattning : I LRF Konsults undersökning Lantbruksbarometern 2016 anger 60 % av de 1000 medverkande jordbrukarna att lönsamheten idag är dålig eller mycket dålig. Flera spannmålsodlande jordbruksföretag är idag alltså i ett sådant skede där verksamheten inte bär sig. LÄS MER

 5. 5. Svensk Råvattenkontroll: Fallstudie Rökebo Vattenverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geovetenskap och miljöteknik

  Författare :Johan Sandberg; [2017]
  Nyckelord :Råvatten; Råvattenkontroll; Hydrogeologi; Sverige; Vattenverk; Inducerad infiltration;

  Sammanfattning : Vattenkvaliteten i svenska yt, - och grundvatten riskerar att försämras i framtiden på grund av klimatförändringar (Svenskt Vatten, 2007). Bland annat förväntas halten organiskt material i vattnet öka, medeltemperaturen stiga samt förekomsten av virus och bakterier i ytvatten öka (Svenskt Vatten, 2011). LÄS MER