Sökning: "Johan Lövgren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Johan Lövgren.

 1. 1. Laddning av framtiden : Hinder och drivkrafter för adoptionen av elbilar

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Johan Lövgren; Måns Ulmgren; [2020]
  Nyckelord :Electric cars; Sustainable development; Passenger cars; Electrifying the passenger car fleet; Elbilar; Hållbar utveckling; personbilar; Elektrifiering av personbilsflottan;

  Sammanfattning : Personbilsflottan står för en stor andel av de globala CO2-utsläppen och genom vidare implementering av alternativa drivmedel kan transportsektorn i framtiden bli mer hållbar. Tekniken kring elbilar vad gäller bland annat batteriets kapacitet och bilens prestanda har under de senaste decenniet gjort stora framsteg där elbilen idag är direkt konkurrerande med en bil driven på fossila bränslen i många avseenden. LÄS MER

 2. 2. Dramapedagogik – En metod för elevers sociala och emotionella utveckling?

  C-uppsats,

  Författare :Johan Lövgren; [2011]
  Nyckelord :dramapedagogik; social och emotionell utveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Trots att dramapedagogik är ett etablerat arbetssätt och anses ha effekter på barns sociala och emotionellautveckling finns förhållandevis lite forskning inom området. Mitt övergripande syfte med mitt arbete är attundersöka på vilka sätt dramapedagogik i skolans tidigare åldrar kan påverka elevers sociala och emotionellautveckling. LÄS MER

 3. 3. Krig och fred -080808 : Freds-, krigsjournalistik och propaganda i mediernas rapportering om Georgienkriget: en komparativ studie av Sveriges, Rysslands och USA:s press

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Daniel Lövgren; Tatiana Makarova; [2009]
  Nyckelord :Peace journalism; war journalism; propaganda; Georgia war; South Ossetia; Swedish press; Russian press; American press;

  Sammanfattning : Abstract   Title: Krig och fred - 080808. Freds-, krigsjournalistik och propaganda i mediernas rapportering om Georgienkriget: en komparativ studie av Sveriges, Rysslands och USA:s press. (War and peace – 080808. LÄS MER

 4. 4. Beyond CSR - Global Corporate Citizenship

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Ask; Lövgren André; Johan Hansson; [2008]
  Nyckelord :Global Corporate Citizenship; Corporate Governance; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att med hjälp av de begrepp, vilka kretsar kring företagsansvar, utforska den nya typen av socialt ansvarstagande, benämnt GCC. Författarna lyfter fram tre svenska multinationella företag och undersöker hur de tar ett socialt ansvar i förhållande till GCC. LÄS MER

 5. 5. Outsourcing - Projektutvärdering över tiden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Lövgren; Rickard Björström; Marianne Wernerheim; Johan Wiesel Andreasson; [2005]
  Nyckelord :outsourcing; projektfaser; motiv; utvärdering; make-or-buy-beslut; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ansvariga personer för företagens outsourcingsprojekt utvärderar outsourcingen och om dess kriterier ändras under projekttiden. Metod: Abduktiv metod med främst kvalitativ datainsamling genom intervjuer. LÄS MER