Sökning: "Johan Lövgren"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Johan Lövgren.

 1. 1. Rollover prevention by rear wheel steering and rection wheel for unmanned ground vehicle

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Johan S Lövgren; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Magnetic and Chemical Contributions to Interface: A Monte Carlo Simulation Study

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknisk fysik

  Författare :Mattias Ångqvist; Erik Fransson; Erik Jedvik; Johan Lövgren; [2012]
  Nyckelord :Using model; Monte Carlo simulations; Thermodynamics; Interface Free Energy;

  Sammanfattning : This report studies implications of chemical and magnetical contributions to a Fe-Cr alloy using Monte Carlo simulations of a modified Ising Model. Through order parameter the properties of the alloy has been characterised and the phase diagram of Fe-Cr , which exhibits the main characteristics of the experimentally obtained phase diagram has been constructed. LÄS MER

 3. 3. Självbalanserande motorcykel

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Nils Blomqvist; Stefan Edmonds; Robert Freiholtz; Rasmus Lindberg; Johan Lövgren; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dramapedagogik – En metod för elevers sociala och emotionella utveckling?

  C-uppsats,

  Författare :Johan Lövgren; [2011]
  Nyckelord :dramapedagogik; social och emotionell utveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Trots att dramapedagogik är ett etablerat arbetssätt och anses ha effekter på barns sociala och emotionellautveckling finns förhållandevis lite forskning inom området. Mitt övergripande syfte med mitt arbete är attundersöka på vilka sätt dramapedagogik i skolans tidigare åldrar kan påverka elevers sociala och emotionellautveckling. LÄS MER

 5. 5. Krig och fred -080808 : Freds-, krigsjournalistik och propaganda i mediernas rapportering om Georgienkriget: en komparativ studie av Sveriges, Rysslands och USA:s press

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Daniel Lövgren; Tatiana Makarova; [2009]
  Nyckelord :Peace journalism; war journalism; propaganda; Georgia war; South Ossetia; Swedish press; Russian press; American press;

  Sammanfattning : Abstract   Title: Krig och fred - 080808. Freds-, krigsjournalistik och propaganda i mediernas rapportering om Georgienkriget: en komparativ studie av Sveriges, Rysslands och USA:s press. (War and peace – 080808. LÄS MER