Sökning: "Johan Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade orden Johan Larsson.

 1. 1. Interactive Ecosystem Simulator

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JOHAN ATTERFORS; CARL HOLMBERG; ALEXANDER HUANG; ROBIN KARHU; BRAGE LAE; ALEXANDER LARSSON VAHLBERG; [2021-09-07]
  Nyckelord :Ecosystem; Simulation; Unity; AI; ML; RL; ABM; GA; PCG; Welford;

  Sammanfattning : As ecosystems are complex domains, both analytical and computer-aided modelscan aid in gaining insights about their dynamics. One such computer-aided modelis the concept of ecosystem simulation. This project aims to build an interactiveand visual ecosystem simulation in the Unity game engine. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av tre läroböckers framställning av medier i högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johan Larsson; Ludwig Lilja Jensen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur svenska läromedel för högstadiet framställer medier från 2010. För att uppnå detta har vi använt oss utav en kvalitativ innehållsanalys där vi granskat tre olika läroböcker. De läroböcker vi använt oss av är Digilär, Utkik och SO.S Samhälle Maxi. LÄS MER

 3. 3. Changes in the oak (Quercus robur) population in Dalby Söderskog national park 2011–2020 : stem size distribution, spatial distributions, vitality and mortality

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Johan Larsson; [2021]
  Nyckelord :forest reserve; national park; long-term study; oak; oak regeneration; Quercus robur;

  Sammanfattning : A recent oak (Quercus robur) decline has been noticed and studied in Europe during the last few decades. This decline in combination with failure in natural regeneration could threaten not only oak populations, but also oak-associated species. LÄS MER

 4. 4. ”JAG UPPLEVER ATT DEFYSISKT AKTIVA OFTA ÄRPIGGARE OCH HAR HELTENKELT MER ENERGI” : En intervjustudie med fokus på fysiskaktivitet i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Tim Jonsson Jangenmalm; Johan Larsson; [2021]
  Nyckelord :Fritidslärare; rörelse; utveckling; självkänsla; miljö;

  Sammanfattning : Examensarbetes syfte är att undersöka hur olika fritidshem arbetar med rörelse, vilkaförutsättningar som finns för det, och hur fritidslärarna anser att rörelseaktiviteter bidrar tillelevernas utveckling. Metoden som användes var en skriftlig intervju som genomfördesmed nio olika yrkesverksamma fritidslärare. LÄS MER

 5. 5. Patientnyttan i användandet av metoxifluran i ambulanssjukvården

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Helena Larsson; Johan Netterström; [2021]
  Nyckelord :Ambulance; Methoxyflurane; Pain relief; Patient benefit.; EXPAND-model; Ambulanssjukvård; Metoxifluran; Smärtlindring; Patientnytta; EXPAND-model;

  Sammanfattning : Ambulansuppdrag med smärtpåverkade patienter ingår i ambulanssjuksköterskans vardag. Metoder för smärtlindring finns i form av olika läkemedel med varierande effekt, biverkningar och tillslagstid. Metoxifluran har använts länge i framförallt Australien men på senare tid även kommit till Sverige. LÄS MER