Sökning: "Johan Leijonflycht"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Leijonflycht.

  1. 1. Tankevända - En kvalitativ undersökning av estetiska läroprocessers möjligheter

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Karin Jeppsson; Johan Leijonflycht; [2008]
    Nyckelord :estetiska läroprocesser; förhållningssätt; konsten;

    Sammanfattning : Sammanfattning:Om vi vill lära oss om krig, anorexi eller mobbning så finns det en vetenskaplig och faktabaserad sida av detta. Menockså en andra aspekt, som handlar om våra känslor, vår inlevelseförmåga och att kunna se saker ur andra människorsperspektiv. LÄS MER