Sökning: "Johan Lemon"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Lemon.

 1. 1. Making the workprocess more efficient

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Johan Lemon; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The building industry is today facing a change of generations and at the same time there is a generation gap. That makes it hard to cover up for the loss of expertise because of the retirements. According to different surveys there are currently enough students graduating to fill that gap. The problem is the students’ lack of experience. LÄS MER

 2. 2. Insiderhandel - ett asymmetriskt informationsproblem Man ska inte köpa grisen i SAX:en vs. Det man inte vet har man inte ont av

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Steen; [2003]
  Nyckelord :Associationsrätt; Civilrätt; oklassificerad; Företagsekonomi; Nationalekonomi; Rättsekonomi; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Insiderhandel är ett exempel på en informationsasymmetri. Asymmetrin uppstår eftersom insiders genom sina anställningar/uppdrag har tillgång till information som marknadens andra parter inte har. LÄS MER