Sökning: "Johan Liden"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Johan Liden.

 1. 1. Skattning av trädhöjd med hjälp av en ytmodell för laserdata

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Edvin Lidén; Johan Söderberg; [2019]
  Nyckelord :höjdmodell; skogsuppskattning; laserdata;

  Sammanfattning : Laser scanning of forests has recently become a bit of a revolutionary tool in forestry. It is a smooth and cost-effective tool while it is usable over very large areas. LÄS MER

 2. 2. Att behålla personal i en snabbväxande organisation : En studie i utformning av ett företags interna Employer Branding

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Fryklund; Rebecca Lidén; [2016]
  Nyckelord :Employer Branding;

  Sammanfattning : Sammandrag Till en följd av den utmaning företag står inför när det kommer till att rekrytera och behålla anställda inom sin organisation har Employer Branding blivit en central del i företags strategiska prioriteringar. Studien syftar till att undersöka hur snabbväxande organisationer kan utforma sitt varumärke mot anställda för att skapa en attraktiv arbetsplats. LÄS MER

 3. 3. Genus i gymnasieskolan : En oengagerande fråga?

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kristian Sagfors; Johan Lidén; [2011]
  Nyckelord :Genus; genusundervisning; gymnasieskola; läraruppfattningar; tystnad;

  Sammanfattning : Abstract Bachelor essay in Pedagogy by Johan Lidén &Kristian Sagfors, 2011. " Genus i gymnasieskolan: En oengagerande fråga ?". Supervisor: Zeki Yalcin Gender and gender equality in our school system has throughout the years become a well researched subject, however most of that research has focused on the lower levels of compulsory school. LÄS MER

 4. 4. Kommunala underprisöverlåtelser och återbetalningskrav med stöd av art. 88.3 EGF – En studie av svensk process- och sanktionsrätt utifrån den gemenskapsrättsliga effektivitetsprincipen

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Lidén; [2010-08-13]
  Nyckelord :Europarätt;

  Sammanfattning : Private state aid enforcement with respect to below market value transactions carried out by Swedish municipalities – A study on the conformity of Swedish procedural and substantial rules with the principle of effectiveness of EC law Recently in Sweden, several local governmental entities (municipalities) have engaged in commercial transactions that, essentially, have been aimed at transferring the ownership of public services – for example schools and local medical care centers – to private undertakings. A few of these transactions have been declared by Swedish administrative courts to constitute illegal below market value transfers of public resources. LÄS MER

 5. 5. S.Eriks tavla i Peringskiölds Monumenta Ullerakerensia 1719

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Anne Lidén; [1984]
  Nyckelord :kyrkokonst; ikonografi; Erikslegenden; altarskåp; antikvarisk dokumentation; Johan Peringskiöld; Uppsala domkyrka;

  Sammanfattning : Denna D- Uppsats i konstvetenskap (KV4010) på avancerad nivå behandlar det senmedeltida altarskåpet S.Eriks tavla i Uppsala domkyrka, som gick förlorat i Uppsala brand 1702. Altarskåpets bildframställningar är bevarade i kopparstick i Johan Peringskiölds Monumenta Ullerakerensia 1719. Kopparplåtarna har undersökts i original. LÄS MER