Sökning: "Johan Like"

Visar resultat 1 - 5 av 285 uppsatser innehållade orden Johan Like.

 1. 1. On the Structure of Resolution Refutations Generated by Modern CDCL Solvers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Lindblad; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Modern solvers for the Boolean satisfiability problem (SAT) that are based on conflict-driven clause learning (CDCL) are known to be able to solve some instances significantly more efficiently than older kinds of solvers such as ones using the Davis-Putnam-Logemann-Loveland (DPLL) algorithm. In addition to solving instances that can be satisfied, SAT solvers will implicitly generate proofs of unsatisfiability for formulae that are unsatisfiable. LÄS MER

 2. 2. Säkerhetspolitik och försvarssamarbete ur ett svenskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Clevesjö; [2019]
  Nyckelord :Försvarssamarbete; Svenskt försvarssamarbete; säkerhetspolitik; Graham Allison; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study thesis Swedish national defence cooperation during the time of the Cold War until today within the spectrum of foreign and security policy. The question to be answered are how Sweden has interact with affecting circumstances regarding national security when deciding type of defence cooperation, and how has Swedish defense cooperation evolved into what it is today. LÄS MER

 3. 3. Röststyrda applikationer och tillhörande arkitektur, design och utveckling

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Andersson; Evan Saboo; [2019]
  Nyckelord :Voice-user Interface; Google Assistant; Programming; Digital Assistant; Architectural Pattern; Conversation Pattern; Röstgränssnitt; Google Assistant; Programmering; Digital assistent; Arkitekturmönster; Konversationsmönster;

  Sammanfattning : Röststyrning och rösttolkning är ett gränssnitt mellan användare och dator som blivit vanligare i kommersiella produkter. Gränssnittet används i digitala assistenter, det vill säga en mjukvarubaserad tjänst utformad för att hjälpa användare att utföra digitala uppgifter. LÄS MER

 4. 4. Avskräckning i cyberdomänen? : en studie av svensk strategi

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Enoksson; [2019]
  Nyckelord :Strategi; avskräckning; cyber; cybersäkerhet; informationssäkerhet;

  Sammanfattning : There are frequent reports of cyber intrusions in everyday media. Attacks in the cyber domain have become commonplace and even USA with the world’s largest military falls short in deterring all hostile actors from conducting actions such as espionage and theft in the cyber domain. LÄS MER

 5. 5. Styrelsens roll i små och medelstora företag : en studie om ägartyper, styrelseroller och företagsprestation i SMEs

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hampus Dreifaldt; Johan Holmgren; [2019]
  Nyckelord :Styrelsens roll; små och medelstora företag; SME; Board of directors; boards role;

  Sammanfattning : Titel: Styrelsens roll i små och medelstora företag - en studie om ägartyper SMEs, styrelseroller och företagsprestation. Bakgrund: Då europas företag till stor del utgörs av SMEs är dessa mycket viktiga för ekonomin. LÄS MER