Sökning: "Johan Lilja"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Johan Lilja.

 1. 1. Brittiska och svenska läromedels skildring kring avkolonisering : En jämförelse mellan svenskt och brittiskt läromedel kring avkolonisering av brittiska kolonier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johan Larsson; Ludwig Lilja Jensen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper aims to research how swedish and british literature visualise the decolonization of british colonies after the second world war. With the use of a qualitative research paradigm and a theoretical framework based on postcolonialism the study has found that several differences between the portrayal of decolonization have been highlighted. LÄS MER

 2. 2. THE ENEMY WITHIN. FUTURE SOF NEED TO FIGHT THEIR TOUGHEST ENEMY TO DATE, THEMSELVES

  M1-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Lilja; [2019]
  Nyckelord :SF; SOF; specialförband; specialoperationer; risk; organisatorisk utveckling; McRaven; Neptune Spear;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate how new risks associated with the organizational development of special operations forces should be best dealt with in a supplement to William McRaven's theory of relative superiority. The special operations’ forces structure is approaching the size of more conventional forces and a development of theories may be needed to address the growth challenges the organization is experiencing. LÄS MER

 3. 3. Ensembleundervisning på högstadiet : Hur beskriver musiklärare att de gör?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Johan Lilja; [2018]
  Nyckelord :ensemblespel; bedömning; musikundervisning; planering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva hur musiklärare planerar, genomför och gör bedömningar av ensemblespel på högstadiet samt vad lärarna anser behövs för musikutrustning i klassrummet. För att uppfylla detta syfte lyfter studien frågor kring lärares planering, genomförande, tidsupplägg, betydelsen av klassrummets resurser samt insamling av bedömningsunderlag och bedömning. LÄS MER

 4. 4. Virtual Reality Operating System Virtual Reality Operating System

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Johan AntonSwanberg AntonStrandman MalinSolback WilliamLilja AndreasFalkengren Höglund; [2017-08-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : New virtual reality (VR) technology has been developed and is reaching a broader consumer-basethan ever before. However, no consumer operating system (OS) has been released optimized forVR. In this project, a concept VR OS user interface (UI) was developed, and different interactionpatterns were developed and evaluated. LÄS MER

 5. 5. Ändrade förutsättningar för Faderskapspresumtion

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Lilja; [2017]
  Nyckelord :Faderskapspresumtion;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsen behandlar faderskapspresumtionen i svensk rätt. Faderskapspresumtionen antogs i syfte att förhindra ovisshet om vem som är far till ett barn. Presumtionen fastslår att det är den gifta mannen som är fader till ett barn som föds av dennes maka. En ogift man blir far genom en faderskapsbekräftelse eller dom. LÄS MER