Sökning: "Johan Lindbäck"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Johan Lindbäck.

 1. 1. Logotypers exklusivitet : En kvantitativ studie om hur logotypens färg och typsnitt påverkar konsumentens uppfattade exklusivitet av ett varumärke.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Louise Lindbäck; Anton Sjööblom Zellman; [2019]
  Nyckelord :Exklusivitet; Typsnittsformat; Färger; Logotyper; Varumärken.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Färg och typsnitts påverkan på logotypers exklusivitet. Författare: Anton Sjööblom Zellman & Louise Lindbäck. Kurs: C-uppsats, Examensarbete i Företagsekonomi. Huvudområde: Företagsekonomi. LÄS MER

 2. 2. Examining the buyers - How Director Generals' observable characteristics influence the spending on management consulting services in public agencies

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Tim Biskup; Johan Lindbäck; [2017]
  Nyckelord :Management Consulting Services; Public Agencies; Upper Echelon Theory; Observable Characteristics; Director General;

  Sammanfattning : Public organizations have during the past decades rapidly increased their spending on management consulting services (MCS). However, surprisingly little is still known about the hiring of management consultants. LÄS MER

 3. 3. Management control systems in a hybrid organization facing financial problems

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Johan Lindbäck; Tobias Bengtsdahl; [2015]
  Nyckelord :Management control systems; hybrid organizations; institutional logics; elite sports organization;

  Sammanfattning : This thesis aims to further increase the knowledge regarding hybrid organizations and their use of management control systems MCS). Unlike previous research, the aim is to examine a shorter time span and to add insight to the specific use of MCSs and the effect of hybridity when facing an internal financial crisis. LÄS MER

 4. 4. Smarta elnät i Sverige : Energibranschens förutsättningar och förväntningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Johan Simm Lindbäck; [2012]
  Nyckelord :smart grid; electricity market; regulation; discourse analysis; case study; market entry; smarta elnät; elmarknad; reglering; diskursanalys; fallstudie; inträde på marknaden;

  Sammanfattning : The need for a more efficient electrical grid has made the smart grid concept popular in recent years. The aims of this study are to identify the conditions in Sweden for implementing a smart grid and to analyse the opinions of stakeholders. LÄS MER

 5. 5. Professionell mastering : Ett bra alternativ för oetablerade musiker?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Johan Lindbäck; [2005]
  Nyckelord :Mastering;

  Sammanfattning : Pre-mastering, populärt men något missvisande kallat mastering, är en process där slutmixen av en låt optimeras för att erbjuda en så pass njutbar lyssning som möjligt för de allra flesta som lyssnar på den aktuella musiken. I denna uppsats har jag föresatt mig att ta reda på om det är meningsfullt för oetablerade artister (demoartister) att anlita någon av de professionella masteringfirmor som finns för att utföra detta, eller om det går att göra med likvärdigt resultat på egen hand. LÄS MER