Sökning: "Johan Lopez"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Lopez.

 1. 1. Development of a server monitoring tool and defining performance thresholds

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Italo Cotta Lopez; Johan Byrlén; [2017]
  Nyckelord :aix; ibm power; dashboard; cpu utilization; performance thresholds; entitled capacity; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today we depend on data based services, for example in logistics, at warehouses, and accounting services. When a data based service is delayed it can depend on its servers being overloaded, leading to economic losses. LÄS MER

 2. 2. Feelgood Networking : En uppsats om varför att blogga kan få dig att må bra

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maria Isabel Lopez; [2010]
  Nyckelord :Blogg; gemenskap; bekräftelse; identitet; välmående;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om kopplingen mellan välmående och socialt nätverk, mera konkret bloggande. Internet och bloggande har gett möjligheten till att människor internationellt kan interagera ”på sekunder” och detta har inneburit en förändring i människors sätt att kommunicera med varandra. LÄS MER