Sökning: "Johan Lundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Johan Lundberg.

 1. 1. Prebiotikan oligofruktos som behandling av övervikt och fetma hos barn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Johan Lundberg; Mirjam Génetay; [2019-06-25]
  Nyckelord :Prebiotika; prebiotikasupplement; inulin; oligofruktos; viktnedgång; barn; ungdomar; fetma; övervikt.; Prebiotics; prebiotic supplements; inulin; oligofructose; weight loss; children; adolescents; obesity; obesity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är en folksjukdom som påverkar både livskvalité och livslängd negativt. Det korrelerar starkt med andra kroniska folksjukdomar, exempelvis diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Sjukdomsbilden är komplex och behandlingsmetoderna idag har varierande effekt med höga återfallsfrekvenser. LÄS MER

 2. 2. Let's Taco 'Bout Modularity - Investigating the potential fit of modularization in a service context

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Johan Lundberg; Erik Gruvfors; [2018]
  Nyckelord :modularization; service firms; contextual fit; dual competitive advantage; restaurant industry;

  Sammanfattning : Modularization has been shown to be a way for manufacturing firms to escape the dichotomy between efficiency and effectiveness and achieve a dual competitive advantage. The purpose of this thesis is to investigate to what extent modularization can help service firms achieve the same, by looking at contextual factors affecting the fit of a modular system. LÄS MER

 3. 3. Learning Management Systems - Användbarhet med studenten i fokus : En fallstudie om hur verksamheter kan förbättra sitt arbete med användbarhet vid implementering av LMS

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Johan Lundberg; Anton Philip; [2018]
  Nyckelord :LMS; Learning Management System; Moodle; Användbarhet; Student; Studenter; Nielsen; Fallstudie; Förbättring; Förbättringsarbete; Informatik; Systemvetenskap; MyMoodle; Blackboard; Plattform; Lärplattform; TAM; Distans; Campus; Utbildning; Universitet; Usability; Education; Improve; Improvement; School; University; Modern Education; Digitalization; Digitalisering;

  Sammanfattning : Digitalization has spread into all parts of our lives including shopping, staying in touch with friends and watching cat videos from the cat island in Japan. Studies have shown that digitalization can also have a huge benefit for educational purposes via Learning Management Systems (LMS). LÄS MER

 4. 4. Impact of increased production on TOC to the Waste Water Treatment Plant : Piteå 750

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Industriell miljö- och processteknik

  Författare :Johan Lundberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today there are strict demands regarding emissions to water and air from the Swedish industries. This degree project, conducted at Smurfit Kappa Piteå, will focus on the emissions of organic material in waste water from the paper mill. LÄS MER

 5. 5. Setting the seeds for a green growth -A Study of biofuel development in Indonesia’s transport sector

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sophia Aaman; Johan Henrik Hessel Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Multi-Level Perspective; Long-range Energy Alternatives Planning; Biofuels for transport; Indonesia; Barriers.;

  Sammanfattning : Climate change poses as one of the major environmental issues on a global scale today, with one of the largest contributor to the climate change being the greenhouse gas (GHG) emissions. GHG emissions in turn is known to a large extent originate in anthropogenic energy use, especially fossil fuel usage. LÄS MER