Sökning: "Johan Magnus Eriksson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Johan Magnus Eriksson.

 1. 1. Produktionslayout och förbättring av produktionsflöde för Purus AB

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Johan Dahl; Erik Thuresson; [2011]
  Nyckelord :Systematic layout planning; manufacturing strategy; inventory control; product classification; order quantity; forecasting; operations layout.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title Production layout and improvements of operations at Purus AB Authors Dahl, Johan. Industrial Engineering and Management Thuresson, Erik. Industrial Engineering and Management Supervisor Eriksson, Magnus. Plant Manager at Purus AB Perborg, Lennart. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som kan riskera patientsäkerheten vid sjuksköterskans läkemedelshantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Johan Eriksson; Magnus Lindoff; [2010]
  Nyckelord :Circumstances; events; medication; medication errors; patient safety; Händelser; läkemedelshantering; medicineringsfel; omständigheter; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Patientsäkerhet är ett viktigt ämne inom hälso- och sjukvården. Läkemedelshantering är en del av omvårdnadsarbetet som kan äventyra patientsäkerheten. En fjärdedel av de vårdskador som inträffar beror på fel i läkemedelshanteringen. LÄS MER

 3. 3. "Klyschor som funkar" Göra rätt saker eller göra saker rätt : En studie om service recovery i hotellbranschen

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magnus Eriksson; Johan Vestin; [2007]
  Nyckelord :Service recovery;

  Sammanfattning : Every business is subject to service failures. The process of correcting these failures and turning disappointed customers back into happy ones is called service recovery. This is particularly important in the hotel business, where there are many moments of truth where customers may become dissatisfied. LÄS MER

 4. 4. Påtvingad förändring som tillstånd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Eriksson; Magnus Larsson; [2007]
  Nyckelord :STS;

  Sammanfattning : Det sena 1990-talets företagsskandaler i USA har föranlett lagen Sarbanes-Oxley Act of 2002, vilken tvingar berörda företag till en hårdare kontroll av all finansiell rapportering. För svenska företag verksamma på den amerikanska marknaden innebär denna lag att även de måste anpassa sina arbetsrutiner efter den. LÄS MER

 5. 5. Optimal capital structure

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate Business School

  Författare :Johan Hede; Magnus Eriksson; [2000]
  Nyckelord :Optimal capital structure; leverage ratios; equity ratios; the real estate industry; Miller Modigliani; trade-off mode;

  Sammanfattning : Substantial parts of the literature concerning capital structure have dealt with issues regarding the leverage ratios. These leverage ratios have been analyzed in all kinds of ways, where most studies have explained observed patterns. Our research will also deal with leverage ratios but in an entirely new way. LÄS MER