Sökning: "Johan Meinhardt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Meinhardt.

 1. 1. Designing a company-specific Production System : Developing an appropriate operating approach

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Johan Meinhardt; Dennis Kallin; [2013]
  Nyckelord :Production System; Lean; Continuous Improvement; Operating system;

  Sammanfattning : To boost operational performance and ultimately competitiveness, firms choose to develop company-specific Production Systems (XPS). Developing such production systems the management literature suggests that a XPS must be tailored to the firm operating context to yield full effect. LÄS MER

 2. 2. Produktframtagning inom bilindustrin : En studie av process- och organisationsstruktur förökad konkurrenskraft

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Dennis Kallin; Johan Meinhardt; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bilindustrin har under det senaste decenniet präglats av en hårdnande konkurrenssituation.Traditionella bilnationer och tillverkare utmanas i allt högre utsträckning av nya aktörer. Dessutom har bilen blivit allt mer komplicerad i takt med att konsumenter ställer tydligare och högrekrav. LÄS MER