Sökning: "Johan Mikael Eriksson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Mikael Eriksson.

 1. 1. Timing Grey: En självbalanserande robot med ultraljud och egenutvecklad hastighetsmätare

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Albin Cassirer; Viktor Eriksson; Mikael Gnospelius; Anna Kramarz; Johan Landerholm; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This bachelor thesis describes the process of developing a two wheeled robot with activebalancing. The robot is designed to go straight ahead until it reaches a finish line. Then it shallstop to stand still balancing. The workload in the group has been divided according to theprevious individual projects, which are attached. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan rapportinformation, förväntningar och kursutveckling på den svenska aktiemarknaden.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Tarnawski Berlin; Johan Källstrand; Jonas Mjöbäck; [2003]
  Nyckelord :Kvartalsrapporter; analytiker; förväntningar; avvikelser; kursutveckling; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Samband mellan rapportinformation, förväntningar och kursutveckling på den svenska aktiemarknaden. Författare: Johan Källlstrand, Jonas Mjöbäck och Mikael Tarnawski-Berlin Handledare: Tore Eriksson, Hossein Asgharian Problem: I samband med att börsbolagen offentliggör sina kvartalsrapporter ägnas stor uppmärksamhet i media till hur det redovisade resultatet avviker från marknadens förväntningar. LÄS MER