Sökning: "Johan Moore"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Moore.

  1. 1. Varumärkeshantering : Positionera ett varumärke på spelmarknaden

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Jennifer Larsson; Johan Jansson; [2011]
    Nyckelord :Online gambling; brand development; position; poker; core identity; brand; target group; Onlinespel; varumärkesutveckling; position; poker; kärnvärden; varumärke; målgrupp;

    Sammanfattning : Problemställning: Syftet med examensarbetet var att bekräfta en position och en tilltänkt målgrupp tilluppdragsgivaren MooreGames som är en ny spelsajt på den svenska spelmarknaden. Studien är även tillför att ta fram en varumärkesplattform som i sin tur sammanfattas i en varumärkesbok. LÄS MER