Sökning: "Johan Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade orden Johan Nilsson.

 1. 1. DEN TUNNA FRÄMSTA LINJEN : Ger arméns markstridsförband sina minst erfarna yrkesofficerare förutsättningar för att lyckas och utvecklas?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Olof Holmberg; Johan Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; officer; specialist; other ranks; work situation; organization; skill acquisition; settings; officer academy; cadet college; military education; Swedish Defense University; Land Warfare Centre; Försvarsmakten; officer; specialistofficer; yrkesofficer; arbetssituation; organisation; kompetensutveckling; förutsättningar; officersutbildning; Officersprogrammet; Specialistofficersutbildningen; Försvarshögskolan; Markstridsskolan;

  Sammanfattning : Utvecklingen av yrkesofficersutbildningen, och de militära skolorna, är ständigt pågående för att möta Försvarsmaktens föränderliga behov. De senaste åren har förändringen skett i snabb takt och i stor omfattning. LÄS MER

 2. 2. Privata beställarorganisationer om sin roll och sitt arbete med hållbar utveckling inom den svenska byggbranschen - Incitament, barriärer och förbättringsmöjligheter

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Daniel Nilsson; Johan Kärrström; [2020]
  Nyckelord :Sustainable development; sustainable construction; implementation; implementation climate; client; innovation; barriers; drivers; construction industry; Agenda 2030; Hållbar utveckling; implementeringsklimat; hållbarhetsarbete; beställare; innovation; barriärer; incitament; implementering; byggbranschen; Agenda 2030;

  Sammanfattning : Tveklöst står byggbranschen inför stora utmaningar vad gäller att möta mål i det globala hållbarhetsarbetet. Beställaren har en central roll i att främja arbetet mot hållbar utveckling i branschen och har därför stor möjlighet till påverkan.Samtidigt visar forskningen att få studier har gjorts ur ett beställarperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Den nyutexaminerade sjuksköterskans ledarskap och teamarbete : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Christer Nilsson; Johan Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Nyutexaminerad; sjuksköterska; ledarskap; teamarbete;

  Sammanfattning : Introduktion: Som nyutexaminerad sjuksköterska förväntas alla kärnkompetenser besittas grundläggande. Den första kliniskt verksamma tiden är omvälvande då såväl teoretiska som praktiska kunskaper ska implementeras som yrkesverksam. Till detta kommer även att bemästra teamarbete och ledarskap. LÄS MER

 4. 4. Tystnadens eko : En kvantitativ studie om internkommunikationen på programmen för medie- och kommunikationsvetenskap på Karlstads universitet.

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johan Munthe-Kaas; Elin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Internal communication; Karlstad university; media and communication; Internkommunikation; Karlstads universitet; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : Vi har nog alla någon gång varit medlem i en organisation. Och vad är mer frustrerande än att som organisationsmedlem inte få ta del av all den information som florerar runt? Som medie- och kommunikationsstudent får man snabbt lära sig vikten av att förmedla ut information på rätt sätt och i rätt forum, inte minst på grund av hur samhället idag är överöst med information och budskap. LÄS MER

 5. 5. Annonsering av nyemissioner : En jämförelse mellan avvikelseavkastningen vid riktade- och företrädesemissioner samt förklarande faktorer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Wallin; Tom Jatko Nilsson; [2020]
  Nyckelord :nyemission; företrädesemission; riktad emission; emissionssyfte; emissionsbelopp; eventstudie; avvikelseavkastning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om det finns en skillnad i kortsiktig avvikelseavkastning mellan riktade och företrädesemissioner vid annonsering av nyemission. Utöver det undersöks även faktorer som kan påverka avvikelseavkastningen. Dessa faktorer är syftet med emissionen och emissionsbeloppet. LÄS MER