Sökning: "Johan Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden Johan Nilsson.

 1. 1. Exotiska trädarter i urbana miljöer : fördelar, nackdelar och risker kopplat till användningen av exotiskt växtmaterial i urbana miljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johan Nilsson; Filip Andersson; [2019]
  Nyckelord :stadsträd; exotiska; risker; fördelar; urban; hållbar; artdiversitet; invasivitet;

  Sammanfattning : The design of our outdoor environments is today an important part of a functioning city. The cities are growing more densely and the green areas are getting smaller. This means that the presence of vegetation and especially trees in urban environments is of great importance. LÄS MER

 2. 2. PIPER : Robot for vertical in-pipe climbing

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Simon Nilsson; Johan Widmark; [2019]
  Nyckelord :Mechatronics; Robotics; In-pipe climbing; Friction; Vertical climbing;

  Sammanfattning : In old houses, the pipes can often be in poor conditions and require cleaning to improve air quality. There are robotic solutions to this problem but often only for large industrial pipes and not for regular pipes that you would find in your home. Pipes can often be hard to access and even harder to determine the pipe’s condition. LÄS MER

 3. 3. Elevers uppfattningar om sitt lärande i naturvetenskap med stöd av digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :David Aouseus; Johan Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Lärande; Uppfattningar; Naturvetenskap; Mellanår; Fenomen;

  Sammanfattning : Flertalet av de studier vi läst inför detta examensarbete har riktat sig icke ämnesspecifikt mot de digitala verktygens användande. Forskning kring elevernas uppfattningar av sitt lärande saknas i Sverige, vilket efterfrågas från flera håll. LÄS MER

 4. 4. Konceptutveckling av en uppblåsbar bälteskudde

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Johan Nilsson; Sanna Thiel; [2019]
  Nyckelord :booster seat; Bälteskudde;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det svårt att ta med befintliga bälteskuddar vid resa då de är mycket otympliga. Vid resa med bil som färdmedel krävs en särskild skyddsanordning för barn enligt lag. Syftet med arbetet är att underlätta för barnfamiljer att ut och resa med sina barn och samtidigt inte riskera säkerheten. LÄS MER

 5. 5. Det etiska dilemmat i Religionskunskap 1 : En kvalitativ fallstudie i momentet etik och moral med fokus på lärares didaktiska val i förhållande till etiska dilemman

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Johan Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Ethical dilemma; Ethics; Moral and ethics; gymnasium; Didactics; Etiska dilemman; etik; etik och moral; lärare; gymnasium; didaktik;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbetet är att undersöka hur sex religionslärare inom det svenskagymnasiet anger att dem arbetar med etiska dilemman i momentet etik och moral ur ettdidaktiskt perspektiv. Examensarbetet kommer att samla lärarnas tankar och ståndpunkterangående etiska dilemman genom en kvalitativ intervjustudie. LÄS MER