Sökning: "Johan Nordby"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Nordby.

 1. 1. TIDSSTUDIEANALYS AV MANUELL PRODUKTHANTERING VID I- OCH URLASTNING I PRODUKTIONSUTRUSTNINGAR : Produktionssystemutveckling enligt Chaku-Chaku/Hanedashi-principen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Johan Nordby; Mikael Tholin; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektarbetet är förlagt till Autoliv Sverige AB (Autoliv) i Vårgårda. Autoliv vill förbättra hanteringen av material i processflödena genom att höja tillgängligheten på maskinerna. Materialet hanteras omväxlande manuellt och maskinellt i processerna. LÄS MER

 2. 2. Current and future shopping conditions in Sälen

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Kulturgeografi; Högskolan Dalarna/Kulturgeografi

  Författare :Malin Ahlsén Gahns; Johan Olsson; [2011]
  Nyckelord :cross border shoppers; Sälen; mountain tourism; mountain tourists; gis; gränshandel; sälen; fjällturism; fjällturister; gis;

  Sammanfattning : Going from having bought the most essential at the small shops close to home, better communications and an increasingly consumption oriented lifestyle has created a change in shopping behavior and has led to phenomenon such as shopping centres and more. These are constantly being built in Sweden: in the cities, outside the cities and more recently even in small cities -small cities as for one reason or another have access to a larger customer base which can have businesses to flourish economically. LÄS MER