Sökning: "Johan Nordin"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Johan Nordin.

 1. 1. Rörelsekapitalhantering för svenska små och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Fredrik Broman; Johan Nordin; [2018]
  Nyckelord :Cash flow; CCC; company-specific; growth opportunities; industry affiliation; industry-specific; macro-specific; OLS; size; SME; WCM; WCR; working capitalförord; Kassaflöde; CCC; företagsspecifik; tillväxtmöjligheter; branschanslutning; branschspecifik; makrospecifik; OLS; storlek; SME; WCM; WCR; rörelsekapital;

  Sammanfattning : Rörelsekapitalhantering (WCM) är en viktig del i små och medelstora företags (SMF) i syfte att generera nytt kapital samt effektivisera verksamheten. Företagen i Sverige består till större delen av SMF vilket gör det viktigt att undersöka hur företagen hanterar sitt kapital. LÄS MER

 2. 2. Implementation of SLAM Algorithms in a Small-Scale Vehicle Using Model-Based Development

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorteknik; Linköpings universitet/Datorteknik

  Författare :Johan Alexandersson; Olle Nordin; [2017]
  Nyckelord :SLAM; Robotics; Particle Filter; Bayes; Kalman Filter. Navigation; Localization; Mapping; ROS; Model-based development; SLAM; Robotik; Partikelfilter; Bayes; Kalmanfilter; Navigering; Lokalisering; Kartläggning; ROS; Modellbaserad utveckling;

  Sammanfattning : As autonomous driving is rapidly becoming the next major challenge in the auto- motive industry, the problem of Simultaneous Localization And Mapping (SLAM) has never been more relevant than it is today. This thesis presents the idea of examining SLAM algorithms by implementing such an algorithm on a radio con- trolled car which has been fitted with sensors and microcontrollers. LÄS MER

 3. 3. Grid Capacity and Upgrade Costs

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES); KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Joakim Nordin; Johan Rågmark; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study the incorporation of a larger wind powerpark in an electrical system is studied. The study is based ona simplified version of an existing grid in J¨amtland, a provincein Sweden, and aims to analyse how to best integrate the windpower regarding geographical, economical and system stabilityfactors. LÄS MER

 4. 4. Realistic virtual hands: Exploring how appearance affects the sense of embodiment

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Johan Nordin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : How would you react if you looked down on your hands and they had been replaced with someone else’s hands? This is the case for virtual reality applications that incorporate virtual hands, all applications have their own representation of virtual hands but none takes the user’s own hand into account. For this reason, we have created a framework that allows to customize geometric features of existing hand models towards a more personal hand representation. LÄS MER

 5. 5. Det föränderliga samhället : En intervjustudie om ett föränderligt samhälles betydelse för undervisning i samhällskunskap på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johan Nordin; Sanne Sundström; [2015]
  Nyckelord :samhällskunskap; fostransuppdrag; ämnesdidaktik; demokrati; främlingsfientlighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken betydelse samhällsklimatet har för några utvaldalärare i deras arbete med planering och genomförande av undervisning i samhällskunskap.Samhällskunskapsämnet syftar till att fostra demokratiska medborgare och på så sätt främjademokratiska värden. LÄS MER