Sökning: "Johan Ny"

Visar resultat 1 - 5 av 368 uppsatser innehållade orden Johan Ny.

 1. 1. Neutralitet mellan företagsformer – Om neutralitetsprincipens ställning och dess inverkan på det skattemässiga förhållandet mellan enskilda näringsidkare och fåmansföretag.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Fyhr Larsson; [2022]
  Nyckelord :skatterätt; neutralitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utöver de rättsregler som framkommer i lagtext, förarbeten och praxis finns ett flertal principer som syftar att bidra till ett enhetligt och sammanhängande rättssystem. Dessa rättsprinciper kan ta formen av ett verktyg vid tolkning av lagstiftning såväl som ett centralt intresse att beakta vid utformandet av ny lagstiftning. LÄS MER

 2. 2. Tuning of the ESS Drift Tube Linac using Machine Learning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/European Spallation Source ESS AB

  Författare :Johan Lundquist; [2022]
  Nyckelord :Accelerator; drift tube linac; machine learning; neural network; ESS; linac; tuning; proton; longitudinal dynamics; beam physics; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The European Spallation Source, currently under construction in Lund, Sweden, will be the world's brightest neutron source. It is driven by a linear accelerator designed to accelerate a beam of protons with 62.5 mA, 2.86 ms long pulses, working at 14 Hz. LÄS MER

 3. 3. Optimising the Planning- and Scheduling in a Complex Production : Discrete-Event Simulation in a pharmaceutical context

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Johan Börjesson; Paulina Boutros; [2022]
  Nyckelord :DES; Optimisation; Pharmaceutical industry; Product mix; Production planning- and scheduling; Resource allocation; Simulation.; DES; Läkemedelsindustrin; Optimering; Produkt mix; Produktionsplanering- och schemaläggning; Resursfördelning; Simulering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the optimisation of production planning- and scheduling in a pharmaceutical facility using DES.Research questions: “How can DES be used to achieve flexibility and efficiency in a pharmaceutical facility?” and “How can DES be used to increase efficiency of the resource allocation in a pharmaceutical facility?”Methodology: This study has been compared to a deductive- and a quantitative research approach where a process simulation has been modelled. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av nystartad monteringsprocess En studie av batterimontering hos Epiroc Rock Drills AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Johan Rhan; Filip Baly; [2022]
  Nyckelord :batteries; assembly; streamlining; lead time; batterier; montering; effektivisering; ledtid;

  Sammanfattning : The mining industry of the future has a strong focus on sustainability, which for example is reflected in the Swedish mining industry association Swemin´s goal of a mining industry free of carbon dioxide in 2035. To make this possible, a broad investment is now being made in the electrification of mining machines, which is believed to have great potential for reducing emissions. LÄS MER

 5. 5. Införande av ett hyrköpssystem : Möjlighet och lämplighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Persson Ed; [2022]
  Nyckelord :Hyrköp; köp av hyresrätt; ägarlägenhet; rent-to-buy;

  Sammanfattning : Den svenska bostadsmarknaden är i ständig utveckling och det dyker ibland upp nya alternativa boendeformer. Ett exempel på detta är införandet av ägarlägenheter 2009. En förändring som nu diskuteras i riksdagen är införandet av ett hyrköpssystem där hyreslägenheter omvandlas till hyresgästers privatägda ägarlägenheter. LÄS MER