Sökning: "Johan Nyström"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Johan Nyström.

 1. 1. Early Experience of Mandatory Non-Financial Information Reporting in Sweden: A case study of how listed SMEs in the industrial sector have implemented the new law

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johan Nyström; Sovuthy Oum; [2018-07-02]
  Nyckelord :Sustainability reporting; mandatory non-financial information reporting; SMEs; implementation; stakeholder engagement; strategic legitimacy; institutional legitimacy and material legitimacy;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 2. 2. - Vi tar hästarna. : En jämförelse mellan en storstad och en landsbygdskommuns förberedelser för en extraordinär händelse.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Nyström; Ylva Ohlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) together with the Swedish Armed For- ces clarified what responsibilities and what preparations individual residents need to do to ma- nage themselves in the event of a crisis, the topic of crisis preparedness for an extraordinary event has become increasingly important in Sweden today. The goal of this paper is to compare the preparation of a rural community and an urban com- munity for a crisis situation. LÄS MER

 3. 3. CSR i små och medelstora företag - Spelar storleken roll?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Nyström; Johan Berghult; Erik Brengdahl Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Fem Nyckelord: CSR, SME, U-formad teori, resurstillgång, hållbarhet Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera hur små och medelstora bolag definierar CSR och varför de engagerar sig. Metod: Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi med semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Ensidesapplikationers kodkvalitet och förvaltningsbarhet : En jämförelse av förvaltningsbarhet hos single-page applications utvecklade med AngularJS och React

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Tom Niskanen; Johan Nyström; [2016]
  Nyckelord :Single-page applications; software quality; Maintainability Index;

  Sammanfattning : Single-page applications have historically been subject to strong market forces driving fast development and deployment in lieu of quality control and changeable code, which are important factors for maintainability. In this report we develop two functionally equivalent applications using AngularJS and React and compare their maintainability as defined by ISO/IEC 9126. LÄS MER

 5. 5. Personlitterära sällskap, varför? : Medverkar ni på bokmässan??? Men författaren är ju död!

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Eva Nyström; [2016]
  Nyckelord :Literary societies; Associations; Collective memory; Sociology in literature; Phenomenological sociology; litterära sällskap; folkrörelser; litteratursociologi; litteratur och samhälle; personkult;

  Sammanfattning : The object of this master´s thesis is to investigate how the Swedish person literary society movement acts. The Swedish history contains the well-known popular movements with their 19:th century roots. Today, some of them have turned into factors of power. LÄS MER