Sökning: "Johan Nyström"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Johan Nyström.

 1. 1. What is the Function of the University?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Gustav Nyström; August Durlind; [2020]
  Nyckelord :Lund University; strategic communication; moral foundation theory; rhetorical arena theory; crisis communication; safetyism; academic freedom; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore how differences in morality polarizes the debate of what the function of the university should be, and how that might indicate a potential organizational crisis for Lund University. The study is primarily based on the case concerning the removal of teacher Johan Grant, that took place at Lund University in the fall of 2019. LÄS MER

 2. 2. Hur kan svensk strategi för cybersäkerhet analyseras? : en jämförelse mellan två olika cyberteorier

  Master-uppsats,

  Författare :Johan Nyström; [2020]
  Nyckelord :säkerhetspolitik; strategi; cyber; cyberförsvar; cybersäkerhet.;

  Sammanfattning : Forskningen inom cyberområdet är ett relativt nytt område och det finns en brist på cyberteorier som prövats på olika fall. Genom att jämföra de teorier som Bebber och Matania et al. har publicerat, hur en stats strategi avseende cybersäkerhet kan analyseras, kan bristen som identifierats kompletteras. LÄS MER

 3. 3. Konstruktion av pedagogisk Borstlös DC-motor för undervisning

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Oscar Söderlund; Johan Nyström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The brushless DC (BLDC) motor is a crucial component of our modern society and exists in a number of everyday items. It is an evolution of the conventional brushed DC motor. It has several advantages compared to the brushed DC motor including less maintenance and better control and precision of the rotary displacement. LÄS MER

 4. 4. Early Experience of Mandatory Non-Financial Information Reporting in Sweden: A case study of how listed SMEs in the industrial sector have implemented the new law

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johan Nyström; Sovuthy Oum; [2018-07-02]
  Nyckelord :Sustainability reporting; mandatory non-financial information reporting; SMEs; implementation; stakeholder engagement; strategic legitimacy; institutional legitimacy and material legitimacy;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 5. 5. - Vi tar hästarna. : En jämförelse mellan en storstad och en landsbygdskommuns förberedelser för en extraordinär händelse.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Nyström; Ylva Ohlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) together with the Swedish Armed For- ces clarified what responsibilities and what preparations individual residents need to do to ma- nage themselves in the event of a crisis, the topic of crisis preparedness for an extraordinary event has become increasingly important in Sweden today. The goal of this paper is to compare the preparation of a rural community and an urban com- munity for a crisis situation. LÄS MER