Sökning: "Johan Olson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Johan Olson.

 1. 1. You are what you eat - and not what you earn: An Experimental Study on the Influence of Income and Self-perception on Food-based Moral Judgments

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Björkroth; Jan Ziegler; [2017]
  Nyckelord :Moral Judgments; Food; Organic food; Income; Self-perception; Attribution theory; Social comparison theory; You are what you eat; Business and Economics;

  Sammanfattning : One response to mitigate climate change is the replacement of conventional products with more environmentally friendly ones. The increased popularity of organic food can be said to be an effect of this development. LÄS MER

 2. 2. Produktutveckling för en grönare sjukvård : – Framtagning och konstruktion av en användaranpassad källsorteringsprodukt

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Magnus Olson; Johan Rosenberg; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är ett produktutvecklingsprojekt och det utfördes med ÅF somuppdragsgivare. Syftet med examensarbetet var att utveckla en produkt som främjarkällsortering inom sjukvården och arbetet genomfördes i samarbete med Locum som ärfastighetsförvaltare för sjukhus i Stockholms län. LÄS MER

 3. 3. Märkesfixerad : - En studie av ett klädföretags varumärkespersonlighet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Börjestrand; Johan Olson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER