Sökning: "Johan Partanen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Partanen.

  1. 1. INTERN SYMMETRISK KOMMUNIKATION : En kvalitativ studie om den interna symmetriska kommunikationen och dess bidrag till medarbetares engagemang

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

    Författare :Christian Karlsson; Johan Partanen; [2017]
    Nyckelord :Internal communication; Employee engagement; Corporate commitment; Symmetrical internal communication.; Intern kommunikation; Anställdas engagemang; Organisatoriskt engagemang; Symmetrisk intern kommunikation.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Medarbetares engagemang är oroväckande lågt såväl nationellt som internationellt vilket är ett kostsamt problem för organisationer då detta kan bidra till lägre produktivitet, försämrad kundnöjdhet och minskad lojalitet hos de anställda. Ett viktigt verktyg som organisationer kan använda sig av för att stärka medarbetares engagemang är att skapa en väl fungerande intern kommunikation. LÄS MER