Sökning: "Johan Pejryd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Pejryd.

  1. 1. Kommunikationsstrukturens betydelse i planerad organisationsförändring

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

    Författare :Johan Pejryd; [2014]
    Nyckelord :Kommunikationsstruktur; organisationsförändring; förändringskommunikation; media; master; informationsbehov; kommunikationspreferenser; kommunikationskanal; hypotes; intern kommunikation; muntlig och skriftlig kommunikation;

    Sammanfattning : AbstraktTitel: Kommunikationsstrukturens betydelse i planerad organisationsförändringFörfattare: Johan PejrydTermin: Vårterminen 2014Nivå: MasterAvdelning: Informatik och mediaHandledare: Josef PallasSammanfattning: En studie av kommunikationsstrukturens roll vid planerad organisationsförändring utfördes under våren 2014 hos en av de svenska storbankerna med avsikt att få ytterligare kunskap om förändringskommunikation. Syftet med studien var att undersöka informationsdistributionens funktion vid implementeringen av ett nytt arbetssätt. LÄS MER