Sökning: "Johan Persbrink"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Persbrink.

  1. 1. Värdering av kunskapsföretag och humankapital : - En jämförande studie av banker på marknaden i Eskilstuna

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Markus Kultala Notman; Marcus Persbrink; Johan Unger; [2014]
    Nyckelord :Humankapital; intellektuellt kapital; kunskapsföretag; värdering; storbanker;

    Sammanfattning : .... LÄS MER