Sökning: "Johan Pettersen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Pettersen.

  1. 1. Marknadsstrategi för lead generation : En studie om digitala marknadsstrategier och dess effekt på marknadsleads

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Emma Ståhl; Anna Pettersen; [2014]
    Nyckelord :Digital marketing; Market strategies; Lead generation; Digital tools; Market leads; Business-to-business; B2B; Digital marknadsföring; Marknadsstrategier; Digitala verktyg; Lead generation; Marknadsleads; Business-to-business; B2B;

    Sammanfattning : Titel:                                 Marknadsstrategi för lead generation: En studie om digitala marknadsstrategier och dess effekt på marknadsleads Nivå:                                 C-uppsats, kandidatexamen i Företagsekonomi Författare:                        Anna Pettersen och Emma Ståhl Handledare:                     PhD Agneta Sundström Examinator:                     PhD Lars-Johan Åge Datum:                             2014-Juni Syfte:                                Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur företag planerar, tillämpar och utvärderar strategier för digital marknadsföring med avsikt att generera leads. Metod:                              Flerfallstudien är av kvalitativ karaktär. LÄS MER