Sökning: "Johan Rülcker"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Rülcker.

 1. 1. Systematiskt förbättringsarbete för minskning av kvalitetsbristkostnader : En fallstudie inom industriellt byggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Winninge; Johan Rülcker; [2019]
  Nyckelord :Sex sigma; Six Sigma; Lean Six Sigma; DMAIC; Construction quality; ständiga förbättringar; kvalitetsbrister; kvalitetsbristkostnader; cost of quality; cost of poor quality; standardiseringar; Visual management; nyckeltal; kvalitetsverktyg; quality construction; kvalitet i byggbranschen; industrial construction quality; prefabrication quality; concrete construction quality; precast concrete quality;

  Sammanfattning : Byggindustrin har problem med stora kvalitetsbristkostnader, förutom att organisationer jobbar på ett reaktivt sätt gällande kvalitet identifieras sällan rotorsaken till uppkomna kvalitetsbristkostnader. Tillverkningsindustrin har under många år jobbat med att komma till bukt med kvalitetsbrister och har utvecklat metoder för att förebygga uppkomsten av kvalitetsbrister. LÄS MER

 2. 2. Riktlinjer och rekommendationer förutformning av strategier förinformationsöverflödEn fallstudie på Postterminalen i Göteborg

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Johan Rülcker; Ulrika Jankovic; Jenny Hagström; [2005]
  Nyckelord :Informationsöverflöd; kommunikation; strategi; verksamhetsförändring; Informatics;

  Sammanfattning : Idag har de flesta organisationer ett informationssystem som stödjer verksamheten. Utvecklingen går mot en ökad informationsmängd där informationsöar och informationslabyrinter blir allt vanligare. Detta leder till att organisationer i dag behöver någon form av struktur på informationssystemet för att bibehålla kontrollen. LÄS MER