Sökning: "Johan Rintamaa"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Rintamaa.

 1. 1. ”För nån har ju okejat detta från början.” Tre kvinnors upplevelse av att vara kvinna post-#metoo i Sverige.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johan Rintamaa; [2019]
  Nyckelord :social rörelse; #metoo; IPA; upplevelse; kvinnor; fenomenologi; dubbel hermeneutik; politisk psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författaren avsåg att undersöka hur kvinnor tänker kring och upplever hur det är att leva i Sverige efter #metoo-hösten 2017. Genom att använda tolkande fenomenologisk analys (IPA) kan tre kvinnors redogörelser skapa ett akademiskt avtryck i vårt samhälle. LÄS MER

 2. 2. ”... att alltid ge bifall. Slippa avslagen. Men det funkar ju inte.” : Frontlinjebyråkrater och handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Johan Rintamaa; [2010]
  Nyckelord :housing first; municipal; social worker; social work; client; guidelines; interview; social subletting; change; reflexive practice; staircase of transition; bostad först; socialsekreterare; sökanden; boendetrappa; frontlinjebyråkrat; handlingsutrymme; makt; reflexiv praktik; sociala kontrakt;

  Sammanfattning : This investigation aimed to shed light on the terms of the dispensing and the retaining of municipal social benefits granted by Swedish social services, this in regard of a less visible societal subgroup; citizens who cannot attain or retain housing of their own.Through qualitative interviews with six municipal social workers in Skåne, the plight of these citizens is revealed from a policy-making perspective in respect of views on discretion and individual appreciation. LÄS MER