Sökning: "Johan Rosén"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Johan Rosén.

 1. 1. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 2. 2. VARIATION I VALDELTAGANDE : - En statistisk undersökning av moderniseringens subnationella effekter på det svenska valdeltagandet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johan Elfving; Elin Rosén; [2017]
  Nyckelord :modernization; voter turn-out; socioeconomic development; industrialization; urbanization; education; economic context; economic situation; aggregated level;

  Sammanfattning : This essay sets out to bring further knowledge within the field of political participation on an aggregated level in Sweden. The theoretical access point for this study is the modernization theory provided by Lipset (1959). This theory will be investigated to see if variables within this theory have an effect on the Swedish voter turn-out. LÄS MER

 3. 3. #Aktivism : en kvalitativ analys av #BlackLivesMatter på nätet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jesper Rosén; Johan Olsson Wounsch; [2017]
  Nyckelord :Opinionsbildning; Intersektionell teori; HBTQ; Aktivism; Blacklivesmatter; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Detta arbete är författat av Jesper Rosén och Johan Olsson Wounsch. Titeln på arbetet är; #Aktivism och är skriven på kursen Medie- och kommunikationsvetenskap, vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. I detta arbete har den sociala aktiviströrelsen Blacklivesmatter analyserats. LÄS MER

 4. 4. Patientens upplevelse av återhämtning vid dagkirurgi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Ida Dahlgren; Johan Rosén; [2017]
  Nyckelord :Bemötande; dagkirurgi; information; omvårdnadsåtgärder; sjuksköterska; upplevelse; återhämtning;

  Sammanfattning : Dagkirurgi innebär att utskrivning av patient sker samma dag som det att operationen genomförs. Dagkirurgi som metod ökar och tidigare forskning visar att det finns utrymme för förbättring i patientvården både gällande information och smärthantering samt att patienterna var nöjda med metoden fram tills dess att de skrevs ut och ansåg att den svaga länken i kedjan var den efterföljande vården i hemmet. LÄS MER

 5. 5. Röst som håller : Samband mellan efterklangstid och lärares röstbelastning

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Karin Sundström Lillberg; Johan Rosén Månsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Läraryrket kräver mycket av rösten och sjukfrånvaro relaterad till röstbesvär är högre hos lärare än hos andra yrkesgrupper. Efterklangstid kan påverka risken för besvär. I Region Skåne anpassas efterklangstiden i klassrum där hörselskadade elever skall delta i undervisningen efter regionens Hörselenhets riktlinjer. LÄS MER