Sökning: "Johan Rosenqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Johan Rosenqvist.

 1. 1. Ovärderad men ovärderlig -om personal vid utkontraktering

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Linnea Rosenqvist; Johan Agerblom; [2012]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Utvecklingsländers ekonomiska tillväxt : Studie i vilka faktorer som påverkar utvecklingsländers ekonomiska tillväxt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Therése Lundblad; Johan Rosenqvist; [2011]
  Nyckelord :utvecklingsländer; ekonomisk tillväxt; Solow; humankapital; regression;

  Sammanfattning : Vilka faktorer är av vikt för att uppnå ekonomisk tillväxt? Kring denna fråga har det ständigt debatterats. Det är viktigt för ett land hur dess ekonomiska tillväxt fungerar, hur de uppnår detta kan ske på olika sätt och vad som påverkar den ekonomiska tillväxten finns det blandade meningar om. LÄS MER

 3. 3. Design av system för distribution av larm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Johan Rosenqvist; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom styr- och reglerteknik är hantering av larm en viktig fråga, speciellt då fastighetsbranschen mer och mer börjat automatisera driften av fastigheterna. Det finns ett antal system på marknaden som erbjuder larmdistribution via en mängd olika transportsystem. LÄS MER

 4. 4. Bilder på Facebook : 24 ungdomar om social bildkommunikation på Facebook

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Carl Rosenqvist; Johan Wessel; [2009]
  Nyckelord :Facebook; social networks; social media; photography; photo publishing; photo communication; tagging; untagging; profile picture; medialization; integrity; self presentation; ethics; youths; Facebook; sociala nätverk; sociala medier; bilder; bildpublicering; bildkommunikation; taggning; avtaggning; profilbild; medialisering; integritet; självbild; etik; ungdomar;

  Sammanfattning : Vi har genom intervjuer i fokusgrupper undersökt hur gymnasiestuderande 18-åriga ungdomar i Sundsvall reflekterar över bilder och bildpublicering på det sociala mediet Facebook. Tre fokusgrupper bestående av kvinnor, tre fokusgrupper bestående av män har resonerat kring frågor som berör fyra teman: medialisering, integritet, självbild och etik. LÄS MER

 5. 5. Mjuka mål med hårda krav - om enhetschefer i äldrevården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Linnea Rosenqvist; Louise Eriksson; Johan Agerblom Lebedev; [2009]
  Nyckelord :Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER