Sökning: "Johan Run"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden Johan Run.

 1. 1. Interactive Ecosystem Simulator

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JOHAN ATTERFORS; CARL HOLMBERG; ALEXANDER HUANG; ROBIN KARHU; BRAGE LAE; ALEXANDER LARSSON VAHLBERG; [2021-09-07]
  Nyckelord :Ecosystem; Simulation; Unity; AI; ML; RL; ABM; GA; PCG; Welford;

  Sammanfattning : As ecosystems are complex domains, both analytical and computer-aided modelscan aid in gaining insights about their dynamics. One such computer-aided modelis the concept of ecosystem simulation. This project aims to build an interactiveand visual ecosystem simulation in the Unity game engine. LÄS MER

 2. 2. Comparing decentralized learning to Federated Learning when training Deep Neural Networks under churn

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Vikström; [2021]
  Nyckelord :Peer- to- Peer; Decentralized Machine Learning; Federated Learning; Gossip Learning; Long Short- Term Memory; Convolutional Neural Network; Peer- to- peer; Decentraliserad Maskininlärning; Federated learning; Gossip learning; Lång korttidsminne;

  Sammanfattning : Decentralized Machine Learning could address some problematic facets with Federated Learning. There is no central server acting as an arbiter of whom or what may benefit from Machine Learning models created by the vast amount of data becoming available in recent years. LÄS MER

 3. 3. Analysis of comparative filter algorithm effect on an IMU

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Åkerblom Svensson; Joakim Gullberg Carlsson; [2021]
  Nyckelord :IMU; Vibration; autonomous driving; complementary filter; accelerometer; gyroscope;

  Sammanfattning : An IMU is a sensor with many differing use cases, it makes use of an accelerometer, gyroscope and sometimes a magnetometer. One of the biggest problems with IMU sensors is the effect vibrations can have on their data. The reason for this study is to find a solution to this problem by filtering the data. LÄS MER

 4. 4. Edge Machine Learning for Wildlife Conservation : Detection of Poachers Using Camera Traps

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Pontus Arnesson; Johan Forslund; [2021]
  Nyckelord :deep learning; ai; human detection; microcontroller; edge devices; camera trap; esp32;

  Sammanfattning : This thesis presents how deep learning can be utilized for detecting humans ina wildlife setting using image classification. Two different solutions have beenimplemented where both of them use a camera-equipped microprocessor to cap-ture the images. LÄS MER

 5. 5. Är en hamnsanering tillräcklig? : om miljösyn, lagstiftning och industriutsläpp

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Carl-Johan Ranvik; [2021]
  Nyckelord :miljöförorening; miljölagstiftning; Oskarshamn; Saft AB; miljöfarligt avfall;

  Sammanfattning : Miljöföroreningar ifrån industrier är ett problem som påverkar människor och naturen. Regleringar och lagstiftning är till för att minska miljöfarliga utsläpp i naturen. Innan den svenska miljöskyddslagen kom till 1969, orsakade industrier i Oskarshamns hamnområde miljöföroreningarna vilket har resulterat i ett behov av sanering. LÄS MER