Sökning: "Johan Rutberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Rutberg.

 1. 1. En undersökning av lönsamheten i hållbara satsningar : En jämförande studie av nyckeltalen hos ISO 14001 certifierade företag och företag utan certifiering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Pernilla Rutberg; Johan Henricson; [2019]
  Nyckelord :nyckeltalsanalys; ISO 14001; hållbarhet; utveckling; företagsstyrning; ledarskap;

  Sammanfattning : In this study, we have used quantitative research method to investigate whether there is a relationship between climate initiatives and economic performance. The study compares Swedish companies within SNI 42:2 with environmental certification with those without environmental certification to see if there is a financial incentive for companies to work more environmentally based on an environmental certificate. LÄS MER

 2. 2. Influencer Marketing : A mixed method study on the effectiveness and spread of influencers

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elias Pärlhem; Johan Rutberg; [2018]
  Nyckelord :Influencer marketing; Opinion Leader; Micro-celebrity; Relationships; Instagram; Social Media; Influencers; Personality; Expertise; Influencer marknadsföring; Opinionsledare; Mikrokändis; Relationer; Instagram; Sociala medier; Influencers; Personlighet; Expertis;

  Sammanfattning : This mixed method study set out to investigate how businesses in the fashion and apparel industry can optimize working with two types of influencers; micro-celebrities who rely on their personality to influence, and opinion leaders who rely on their expertise to influence. This was explored through three different research questions. LÄS MER