Sökning: "Johan Söder"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Johan Söder.

 1. 1. En analys av förmågan för raffinaderier i Västsverige att kunna leverera bunker i enlighet med Annex VI 2020 - Strategier Inför och Efter 2020

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för sjöfart och marin teknik

  Författare :Kris Moe Smyth; Johan Söder; [2017]
  Nyckelord :Råolja; Svavelutsläpp; Svaveldirektiv; Raffinaderi; Bunker; Lågsvavliga bränslen; Prognostisering; Marina bränslen; IMO; MARPOL; BIMCO;

  Sammanfattning : Sulphur emissions have been acknowledged in recent decades as a significant cause of damage to our environment and human health, especially to persons inhabiting coastal areas operated by merchant ships. To counteract the negative effects, IMO has stipulated through the MARPOL Convention the maximum levels of sulphur that may occur in marine fuels. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av DVVJ(Dal-Västra Värmlands Järnväg) med inriktning på godstrafik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Filip Malmqvist; Johan Olofsson; [2016]
  Nyckelord :järnväg; dvvj; dal-västra värlands järnväg; gods; omlastningscentral; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : DVVJ (Dal - Västra Värmlands järnväg) är en lågtrafikerad järnväg i Dalsland. Trafikverket förvaltar delar av sträckan, i dagsläget Mellerud – Billingsfors och sträckan Billingsfors – Bengtsfors är förvaltade av stiftelsen DVVJ. LÄS MER

 3. 3. Framtidens roder

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Johan Bjärnström; [2015]
  Nyckelord :Kulturskola i Älvsjö;

  Sammanfattning : När vi fick välja mellan att göra en fiskmarknad, ett hotell, ett krematorie eller en kulturskola så valde jag att rita en skola eftersom jag tycker att det är en av de viktigaste byggnaden som finns i vårt samhälle. Tomten som vi fick tilldelad ligger i Älvsjö, strax söder om Stockholm och är belägen mellan pendeltågsstationen och Stockholmsmässan. LÄS MER

 4. 4. Quantification of a continuous-cover forest in Sweden using remote sensing techniques

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Johan Westin; [2015]
  Nyckelord :digital elevation model DEM ; land cover classification; selective thinning; Physical Geography and Ecosystem analysis; remote sensing; above-ground biomass; AGB; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Mapping and quantifying forest information about e.g. land cover, tree height and biomass has traditionally been a both time-consuming and labour-intensive part of forestry and forest research as field measurements typically are collected manually using handheld equipment. LÄS MER

 5. 5. Gentrifiering : En studie av gentrifieringsprocessen på Söder, Halmstad under 1980-talet och 2000-talet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Dennis Delerud; Johan Öhlander; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER