Sökning: "Johan Söderberg"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Johan Söderberg.

 1. 1. Upplevelse av ljusrummet mellan fasadbelysning på historiska byggnader och stadsrummet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Erik Nylander; Johan Söderberg; [2020]
  Nyckelord :FOG; historical buildings; light zone; light room; urban space; urban design; cityscape; nightscape; façade; façade lighting; light; lighting.; FOG; historiska byggnader; ljuszon; ljusrum; stadsgestaltning; stadsrummet; natt stadsrummet; fasader; fasadbelysning; ljus; belysning.;

  Sammanfattning : This study was conduct as a candidate thesis at Jönköping’s School of Engineering. The purpose of the study was to examine how the light zone of façade lighting on a historical building is perceived in correlation to the cityscape. LÄS MER

 2. 2. Evaluating the Effects of using a Fuzzy Controller in Timetable Generation for Commuter Rail Services

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anna Söderberg; Johan Wieslander; [2019]
  Nyckelord :Timetables; scheduling; intelligent control system; fuzzy control; local transport; local rail system; delay; travel time; Tidtabeller; schemaläggning; intelligenta kontrollsystem; fuzzy control; lokaltrafik; förseningar; restid;

  Sammanfattning : Scheduling trains is a hard problem where current solutions typically create timetables that create undesirable amounts of delay for the trains that use them. This study considers the fact that conventional timetables, which only use fixed intervals to schedule trains, might not be optimal for minimising the delay and travel time of passengers. LÄS MER

 3. 3. Skilda världar : En jämförelse mellan domar från öländska häradsting år 1635-49, hur dessa behandlats i Göta hovrätt och den svenska civiliseringsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Sannestam; [2019]
  Nyckelord :Häradsrätt; Göta hovrätt; Öland; civiliseringsprocess; rättshistoria; historiedidaktik;

  Sammanfattning : In this essay court cases from Öland in the period of 1635-1649 which were later subjected to the scrutiny of Göta hovrätt are examined. The point being to investigate differences in how crimes and criminals were treated in the local häradsrätt versus the regional hovrätt. LÄS MER

 4. 4. Skattning av trädhöjd med hjälp av en ytmodell för laserdata

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Edvin Lidén; Johan Söderberg; [2019]
  Nyckelord :höjdmodell; skogsuppskattning; laserdata;

  Sammanfattning : Laser scanning of forests has recently become a bit of a revolutionary tool in forestry. It is a smooth and cost-effective tool while it is usable over very large areas. LÄS MER

 5. 5. En undersökning av effekten av on-site-faktorer vid sökmotoroptimering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Julius Björk; Jennifer Blidholm; Fredrik Gerdin Börjesson; Arvid Edenheim; Annie Ingvarsson; Stefan Lindstedt; Johan Onsjö; Pär Söderberg; [2018]
  Nyckelord :SEO; sökmotoroptimering; on-site; struktur; nyckelord; kompakthet; sitemap; korskopplingar;

  Sammanfattning : The significance of search engine optimization is clearly highlighted sin- ce over 90 % of internet usage starts with a search engine according to contemporary studies, whilst the internet also has contributed to increa- sed competition between companies operating from different geographic markets. Guidelines from search engines and theory from studies descri- be several internal influencing factors, on-site factors, but ambiguous in the studies is how much these factors affect the ranking. LÄS MER