Sökning: "Johan Söderman Wendel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Söderman Wendel.

  1. 1. The times they are a-changin’ : oberoende skivbolags utveckling i en förändrad skivbolagsindustri

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johan Söderman Wendel; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Tiderna har förändrats inom skivbolagsbranschen. Sedan 2001 har skivförsäljningen minskat med över 33 procent. De senaste årens teknologiska förändringar har förändrat förutsättningarna och strukturen i skivbolagsbranschen. Resultatet har blivit att majorbolagen upplever en kris. LÄS MER