Sökning: "Johan Sör"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Sör.

 1. 1. Beneficial ownership : Analys av begreppet i en EU-rättslig kontext i ljuset av EU-domstolens avgöranden i målen C-115/16 N Luxembourg 1 m.fl. och C-116/16 T Danmark m.fl. (de s.k. danska beneficial owner-målen)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Sör; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Felsökning och förbättringar kring identifiering och kvantifiering av norovirus i livsmedel och vattenprover

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Christoffer Ahlström; Milja Aho; Johan Edblom; Gabriella Gehlin Björnberg; Nina Petersson; Lennart Sör; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER