Sökning: "Johan Simm"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Johan Simm.

 1. 1. Smarta elnät i Sverige : Energibranschens förutsättningar och förväntningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Johan Simm Lindbäck; [2012]
  Nyckelord :smart grid; electricity market; regulation; discourse analysis; case study; market entry; smarta elnät; elmarknad; reglering; diskursanalys; fallstudie; inträde på marknaden;

  Sammanfattning : The need for a more efficient electrical grid has made the smart grid concept popular in recent years. The aims of this study are to identify the conditions in Sweden for implementing a smart grid and to analyse the opinions of stakeholders. LÄS MER

 2. 2. Kan en tjänsteverksamhet effektiviseras utan att det inverkar negativt på dess servicekvalitet?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Adán Hultgren; Johan Samuelsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Telekombranschen står idag inför en rad olika utmaningar. Bland annat erbjuds varor och tjänster som är komplexa och de informationssystem som används är ofta eller inte alls anpassade efter de egna säljprocesserna. LÄS MER

 3. 3. Solcellsmarknaden i Sverige : En studie av hur faktorerna produkt, politik och kund interagerar och påverkar denna marknad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stefan Ericsson; Johan Simm; [2009]
  Nyckelord :Solcellsmarknaden; solceller; småskalig elproduktion; solenergi;

  Sammanfattning : Klimathotet gör att energiproduktionen på vår jord behöver bli mer miljövänlig. En förnyelsebar energikälla som har en stor outnyttjad potential är solenergi. Elproduktion från solceller ökar snabbt men kan användas i betydligt högre utsträckning än idag, även i Sverige. LÄS MER