Sökning: "Johan Sjö"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Johan Sjö.

 1. 1. Skyddad plats : En studie i Danmark och Sveriges beredskap att ta emot fartyg i behov av assistans på skyddad plats

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Johan Asplund Schmidt; [2022]
  Nyckelord :place of refuge; skyddad plats; fartyg i behov av assistans; nödhamn;

  Sammanfattning : Rätten att söka nödhamn eller vad som i dag kallas för skyddad plats är en gammal traditionsenlig rätt inom sjöfarten. I flera fall där fartyg har sökt skydd i en hamn i modern tid har fartyg nekats. LÄS MER

 2. 2. Sea Traffic Management : Efficiency and Cybersecurity

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Johan C Gülenay; Mark Guirguis; [2022]
  Nyckelord :STM; digitization; cyber security; shipping; Just in Time; E-navigation; bunker saving; environmental impact; efficiency; STM; digitalisering; cybersäkerhet; sjöfart; Just in Time; E-navigering; bunkerbesparing; miljöpåverkan; effektivitet;

  Sammanfattning : Sea Traffic Management has developed with the aim of facilitating work and increasing efficiency at sea, both in terms of productivity and environmental contexts. The technical development and digitization of the equipment on ships has led to new problems that have been developed such as cyber-attacks and technical problems. LÄS MER

 3. 3. Bergkylsystemets påverkan på processen : En utvärdering och energieffektivisering på bergkylsystemet hos More biogas i Läckeby

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Joakim Oskarsson; Johan Olsson; [2021]
  Nyckelord :Freecooling; district cooling; cooling system biogas; cooling circuit; rock cooling; rock cooling plant; free cooling system; cooling effect.; Frikyla; fjärrkyla; kylanläggning biogas; kylkrets; bergkyla; bergkylsanläggning; frikylanläggning; kyleffekt.;

  Sammanfattning : Arbetet baseras på en kylanläggning som installerats på ett biogas företag, som till en början var tänkt som ett pilotprojekt men som nu används fullt ut i anläggningen. Projektet var inte utvärderat eller dokumenterat och vilken effekt som överförs var obekant. LÄS MER

 4. 4. Undocumented oil leakages : A study about stern tube seals and leakages

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Johan Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Oil lubricated stern tube; Water lubricated stern tube; Oil; Oil leakage; Oil spill; stern tube seal; vessel; Oljesmord propellerhylsa; Vattensmord propellerhylsa; Olja; oljeutsläpp; Oljeläckage; propellerhylstätning; Fartyg;

  Sammanfattning : The majority of the vessels in the commercial fleet utilize oil lubricated stern tubes. Unfortunately, this brings about a risk of oil leaking from the stern tube into the marine environment if the stern tube seal would become worn or damaged by foreign materials. Previous studies concluded that, on average, 2. LÄS MER

 5. 5. Från konventionella lysrör till LED : Hur byte till LED-belysning påverkar energiförbrukningen på Stena Scanrail.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Johan Westerberg; Axel Taube Carlert; [2020]
  Nyckelord :LED; Energiminskning; Bunkerförbrukning; Teoretisk analys; Besparingsmöjlighet.;

  Sammanfattning : Detta arbete är en teoretisk studie av hur ett byte från konventionella lysrör till LED skulle påverka energiförbrukning samt bunkeråtgången ombord på Stena Scanrail. Syftet med studien är att få en klar bild hur detta byte skulle kunna påverka ett fartygs energi- samt bunkerförbrukning på kort men även på lång sikt. LÄS MER